Povolit přístupnost Povolit přístupnost

Sociální odpovědnost v České republice

who_we_are

Stejně jako ostatní společnosti, které se řídí etickými zásadami skupiny Takeda, i společnost Takeda v České republice bere svou odpovědnost vůči společnosti velmi vážně. Tento závazek obnáší především pěstování otevřených a produktivních vztahů s primárními i sekundárními poskytovateli zdravotní péče, pacientskými iniciativami, regulatorními a vládními organizacemi, občanskými iniciativami a orgány farmaceutického průmyslu.

Společnost Takeda, člen Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), participuje v rámci České republiky na celoevropské iniciativě „Transparentní spolupráce“.

Metodická poznámka – 2019, Doprovodný dokument k transparentnosti plateb nebo jiného plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. zde

Metodická poznámka – 2018, Doprovodný dokument k transparentnosti plateb nebo jiného plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. zde

 

Takeda v roce 2020 podpořila tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Diagnóza Leukemie, z.s. Edukace pacientů s leukemií a jejich příbuzných 140.000 Kč
Průvodce pacienta z.s. Projekt HOP- Hlas onkologických pacientů 200.000 Kč
Pacienti IBD z.s. Podpora projektů vzdělávání IBD pacientů a jejich rodinných příslušníků 445.000 Kč
Revenium, z.s. Tiskoviny propagující činnost IBD/stoma sestry 130.000 Kč
AIFP APO - Akademie pacientských organizací 38.000 Kč
HAE Junior Edukace HAE pacientů, rodičů a jejich blízkých. Podpora tvorby loga a webové stránky PO 272.000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom Podpora publikace klubového časopisu Bulletin a informační brožury pro pacienti s MM 126.700 Kč
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s. (ČAVO) Podpora projektu: Systémová péče o pacienty se vzácným onemocněním 268.000 Kč

Český občanský spolek proti plicním nemocem Podpora PR aktivit, související s plicními nemocemi, zejména CHOPN, COVID 19 i dalšími diagnózami 30.000 Kč
Hemojunior Podpora dětí s hemofílií a jejich rodinných příslušníků 300.000 Kč
Český svaz hemofiliků Podpora dospělých pacientů s hemofílii 300.000 Kč
Český svaz hemofiliků Podpora home delivery projektu prostřednictvím certifkovaného kuriéra 30.000 Kč
Včelka domácí péče Spolufinancování zdravotníckého materiálu pro pacienty s hemofilií 40.000 Kč
Sdružení META Podpora setkání pacientů s Fabry a Gaucher 165.000 Kč
Celkem   2 484.700 Kč

 

Společnosti Takeda a Shire v roce 2019 podpořily tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Lymfom Help, z.s. Podpora telefonické linky pro pacienty 150.000 Kč
Český občanský spolek proti plicním nemocem Podpora vzdělávacího projektu občanského spolku 35.000 Kč
Pacienti IBD z.s. Podpora projektů vzdělávání IBD pacientů a jejich rodinných příslušníků 410.000 Kč
Revenium, z.s. Podpora projektu IBD sestra, který poskytuje konzultační podporu IBD pacientům 112.000 Kč
Nadační fond Východočeská hematologie Podpora vzdělávacího střetnutí pacientů 60.000 Kč
Diagnóza Leukemie, z.s. Podpora vzdělávacího projektu pro pacienty s leukémií 70.000 Kč
Česká asociace pro vzácná onemocnění Podpora projektu na zvýšení povědomý o vzácných onemocněních 150.000 Kč
Lymfom Help z.s. Podpora tisku brožury a regionálního setkáni pacientů 120.000 Kč

Klub pacientů mnohočetný myelom Podpora vzdělávacího seminářů pacientů 10.000 Kč
Hemojunior Podpora vzdelávacího střetnutí pacientů 300.000 Kč
Nadace pro transplantace kostní dřeně Podpora aktivit nadace při testovaní 50.000 Kč
Český občanský spolek proti plicním nemocem Podpora tisku brožury a šiření povědomý ohledem plicních nemocí 70.000 Kč
Patient Association of myeloma patients Podpora národního vzdělávacího seminářů pacientů 100.000 Kč
Český svaz hemofiliků Podpora vzdelávacího střetnutí pacientů 300.000 Kč
Amelie Podpora dobrovolnického projektu na onkologických odděleních v nemocnicích a edukace onkologických pacientů a jejich rodinných příslušníků k paliativní léčbě 95.000 Kč
Společnost pro mukopolysacharidosu Finanční podpora byla použita na psychosociální a právní podporu rodin s pacienty, na úhradu účasti zástupců HCO na národních setkáních pacientů 230.000 Kč
Život bez střeva, z.s. Finanční podpora byla použita na zveřejnění lékařského článku na téma syndromu krátkého střeva na webových stránkách PO a vedeni jako sponzor po dobu 2 let 50.000 Kč
META - spolek pacientů se střádavými onemocněními, z.s. Finanční podpora byla použita na vzdělávací a rehabilitační pobyt pacientů Fabryho a Gauchera 220.000 Kč

 

Takeda v roce 2018 podpořila tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Pacienti IBD z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro vytvoření vzdělávacích videí pro pacienty 251.800 Kč
Svaz Diabetiků ČR, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 60.000 Kč
Kooperativní lymfomová skupina, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 150.000 Kč
Diastyl z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 210.600 Kč
Diagnoza Leukemie, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 70.000 Kč
Pacienti IBD, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 135.000 Kč
Nadační fond Pomoc lidem s leukémii Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 50.000 Kč
Hodgkinův lymfom, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 146.000 Kč


Takeda v roce 2017 podpořila tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Pacienti IBD z.s. Vzdělávací semináře a osvětové akce, IBD Pacientská konference 150.000 Kč
Unie Pacientů ČR, z.s. Podpora obecné informovanosti a všeobecné odborné osvěty pacientů 50.000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Vzdělávání pacientů s mnohočetným myelomem - regionální seminář 34.000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Příspěvek na klubový Bulletin 50.000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Vzdělávací seminář pro pacienty 100.000 Kč


Takeda v roce 2016 podpořila tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Vzdělávací semináře a osvětové akce, IBD Pacientská konference 150.000 Kč
Unie pacientů ČR, z.s. Vzdělávací seminář pro pacienty  100.000 Kč