Sociální odpovědnost v České republice

who_we_are

Stejně jako ostatní společnosti, které se řídí etickými zásadami skupiny Takeda, i společnost Takeda v České republice bere svou odpovědnost vůči společnosti velmi vážně. Tento závazek obnáší především pěstování otevřených a produktivních vztahů s primárními i sekundárními poskytovateli zdravotní péče, pacientskými iniciativami, regulatorními a vládními organizacemi, občanskými iniciativami a orgány farmaceutického průmyslu.

Společnost Takeda, člen Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), participuje v rámci České republiky na celoevropské iniciativě „Transparentní spolupráce“.

Metodická poznámka – 2018, Doprovodný dokument k transparentnosti plateb nebo jiného plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. zde

Takeda v roce 2018 podpořila tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Pacienti IBD z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro vytvoření vzdělávacích videí pro pacienty 251.800 Kč
Svaz Diabetiků ČR, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 60.000 Kč
Kooperativní lymfomová skupina, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 150.000 Kč
Diastyl z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 210.600 Kč
Diagnoza Leukemie, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 70.000 Kč
Pacienti IBD, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 135.000 Kč
Nadační fond Pomoc lidem s leukémii Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 50.000 Kč
Hodgkinův lymfom, z.s. Podpora vzdělávacích aktivit pro pacienty 146.000 Kč


Takeda v roce 2017 podpořila tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Pacienti IBD z.s. Vzdělávací semináře a osvětové akce, IBD Pacientská konference 150.000 Kč
Unie Pacientů ČR, z.s. Podpora obecné informovanosti a všeobecné odborné osvěty pacientů 50.000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Vzdělávání pacientů s mnohočetným myelomem - regionální seminář 34.000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Příspěvek na klubový Bulletin 50.000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Vzdělávací seminář pro pacienty 100.000 Kč


Takeda v roce 2016 podpořila tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Vzdělávací semináře a osvětové akce, IBD Pacientská konference 150.000 Kč
Unie pacientů ČR, z.s. Vzdělávací seminář pro pacienty  100.000 Kč