Omogući pristup Omogući pristup

Na svom putu, kompanija Takeda će proširiti i unaprijediti aktivnosti na preobražavanju naučnih dostignuća u visoko inovativne lijekove, održavajući, pritom, svoju agilnost globalnog biofarmaceutskog lidera, utemeljnog na vrijednostima i pokretanog inovacijama i razvojem.

Istraživanje i razvoj

Težimo tome da budemo dinamična organizacija istraživanja i razvoja koja razmišlja, radi i stupa u interakciju sa vanjskim svijetom kao nijedna druga. Ovo ćemo ostvariti kroz intenzivan fokus na najbolje naučne metode za one terapije koje mogu donijeti stvarnu inovaciju za pacijente.

Saznajte više