Omogući pristup Omogući pristup

Takeda CSR

Takeda je posvećena stvaranju korporativne vrijednosti kroz razvoj izvanrednih farmaceutskih proizvoda i društveno odgovorno djelovanje.

Pristup ljudskim pravima

humanrights_1600x900

Posmatrajući poslovanje iz globalne perspektive, kompanija Takeda poduzima sve u svojoj moći da zaštiti ljudska prava u svakoj karici lanca vrijednosti.


Pristup radu

csr_labour_02

U ostvarivanju naše vizije pružanja pomoći pacijentima širom svijeta, stvaramo organizaciju koja omogućava potpuno iskorištenje našeg diverziteta i jedinstvene poslovne kulture.


Pristup zaštiti okoline

4 csr_block_005

Ostvarujemo napredak u oblasti zaštite okoline, zdravlja i sigurnosti (EHS), uz srednjoročnu odnosno dugoročnu perspektivu ispunjavanja naših obaveza kao globalnog preduzeća.

SAZNAJTE VIŠE


Pristup borbi protiv korupcije

4 csr_block_007

Kompanija Takeda je uspostavila globalni okvir propisa za borbu protiv korupcije i kontinuirano radi na njihovom poštivanju.