Omogući pristup Omogući pristup

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili želite više informacija o nama i našim proizvodima, kontaktirajte nas:

Takeda GmbH Representative Office
Bosnia and Herzegovina

Vrbanja 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T:     +387 (0)33 941 641
F:     +387 (0)33 802 520

Ukoliko želite prijaviti neželjenu reakciju na neki od naših proizvoda, kontaktirajte  osobu odgovornu za sigurnost lijekova:

T:    +387 (0)33 941 641
               +387 (0)33 941 643

M:   +387 (0)62 994 269 (dostupan 24/7)

email:: DSO-BA@takeda.com