Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Корпоративна философия

corporate advertising

Мисия

Наша мисия е да се борим за по-добро здраве и по-светло бъдеще за хората по целия свят.

 

Визия 2025

Ние обслужваме нуждите на нашите пациенти, независимо къде са те. Ние печелим доверието на обществото чрез Takeda-ism. Ние сме припознати като най-добри в класа си, благодарение на адаптивността и иновативността - качества, които ни помагат да изграждаме устойчив план за развитие и ръст година след година.

 

bg-bg_corporate_philosophy_block_003

 

Стратегическа карта

Стратегическите ни цели се основават на четири опорни точки, които определят стъпките за постигане на Визия 2025 г. Ще се фокусираме върху Ценности, Хора, Научноизследователската и развойна дейност и Бизнес постижения, тъй като те ще ни помогнат да напредваме към Визия 2025 г. Те трябва да бъдат редовно преразглеждани за проследяване на напредъка и за да се уверим, че сме в правилната посока за постигане на Визия 2025 г.

Ние си поставяме ясни цели, планове и ключови показатели за ефективност, за да удовлетворим нуждите на нашите пациенти, където и да се намират и за да печелим доверието на обществото и нашите клиенти.

Ценности

Takeda-ISM (почтеност, справедливост, честност, постоянство) и Пациент, Доверие, Репутация и Бизнес (P-T-R-B) са дълбоко вкоренени в нашият начин на работа. Ние ги използваме за вземане на решения и предприемане на действия като се ангажираме да доставяме качество и да правим нещата по правилния начин – по всяко време.

Takeda е ангажирана неизменно с пациентите и изгражда ориентирана към пациента и клиента организация. Местните ни организации имат способността да отговорят по най-добрия начин на нуждите на пациентите и клиентите.

Служителите ни са основата на нашия успех. Ние създаваме разнообразна, приобщаваща, безопасна, открита и сътрудничеща работна среда, където служителите могат да участват, да работят и да се развиват като личности.

Ръководителите на Takeda демонстрират стратегическо мислене, откриват новаторски начини да служат на пациентите, изграждат доверие в обществото, укрепват репутацията ни и разширяват дейността ни. Те създават среда, която вдъхновява и позволява на хората да си сътрудничат и да развиват организацията. Фокусират се върху нашите няколко избрани приоритета и постигат високи резултати. Те повишават също потенциала на организацията ни сега и за в бъдеще.

Научно-изследователска дейност

Takeda притежава целенасочена и иновативна развойно-изследователска програма от най-висок клас, която повлиява живота на пациентите като превръща научното знание в променящи живота лекарства.

Като компания, водена от научноизследователската и развойна дейност, ние фокусираме нашите изследователски усилия като се стремим да бъдем на върха на иновациите. Имаме изследователски центрове, съсредоточени върху четири основни терапевтични области - онкология, гастроентерология (GI), редки болести и централна нервна система.

Нашата продуктивна научноизследователска и развойна дейност използва комбиниран подход на вътрешни и външни иновации за постигане на устойчив план за научно развитие. Имаме също амбицията да бъдем сред най-добрите партньори в бранша.

Бизнес представяне

Takeda се фокусира върху дългосрочния рентабилен растеж, чрез шест механизма на компанията. Те включват четирите ни основни терапевтични области - онкология, гастроентерология (GI), редки болести и централна нервна система, плюс плазмени терапии (PDT) и ваксини. Строгата финансова дисциплина помага за постигането на рентабилен растеж и осигуряването на възможно най-широк достъп до нашите лекарства. Всичко това ще ни позволи да бъдем по-конкурентоспособни и да направим повече за пациентите за отговаряне на неудовлетворените медицински нужди.


Свързано съдържание