Корпоративна култура

Мисия

Мисията ни е да се стремим към по-добро здраве и по-светло бъдеще за хората по света, като въвеждаме иновации в медицината.

 

Визия 2025

Ние се грижим за нуждите на нашите пациенти, където и да са те. Печелим доверието на обществото и клиентите с философията на Takeda. Признати сме за най-добри в областта си поради гъвкавостта и иновативността ни, качества, които ни помагат да създадем стабилно продуктово портфолио и да постигаме растеж всяка година.

 

Ценности

corporete_philosophy_block_002

Стратегическа пътна карта

Стъпките за постигане на нашата Визия се съдържат в стратегията ни:
Ще се фокусираме върху Ценности, Хора, Развойна и &Изследователска дейност и Бизнес постижения, тъй като те ще ни помогнат да вървим към Визия 2025. Нужно е те да бъдат проверявани редовно, за да сме сигурни, че сме на прав път.

Ценности

Философията на Takeda (Почтеност, Справедливост, Честност, Усърдност) и четирите приоритета (Пациент, Доверие, Репутация, Бизнес) са дълбоко залегнали в нашите методи на работа, за да подкрепят стремежа ни към качество и правилни действия - във всеки един момент.

Takeda създава организация, ориентирана към пациента и клиента. Местните ни организации имат способността да отговорят по най-добрия начин на нуждите на клиентите.
Служители ни имат възможността да се развиват и израстват в една разнообразна и гъвкава организация.

Ръководителите на Takeda демонстрират стратегическо мислене, откриват новаторски начини да служат на пациентите, изграждат доверие в обществото, укрепват репутацията ни и разширяват дейността ни. Те създават среда, която вдъхновява и позволява на хората да си сътрудничат и да развиват организацията. Фокусират се върху нашите няколко избрани приоритета и постигат високи резултати. И повишават потенциала на организация ни сега и за в бъдеще.

Развойна и& изследователска дейност

Takeda притежава целенасочена и иновативна развойно-&изследователска система от най-висок клас, която повлиява живота на пациентите, като превръща научното знание в променящи живота лекарства. Ние съсредоточаваме изследователските си усилия в областта на онкологията, гастроентерологията (ГИ) и централната нервна система (ЦНС) - терапевтичните области, в които искаме да сме водещи новатори.

Имаме също така обещаващи кандидат-ваксини в късна фаза на развитие за инфекции с денга и норовируси и наскоро стартирали изследователски програми за специални сърдечно-съдови заболявания. Провеждаме изследвания както самостоятелно, така и като част от съвместни проекти, като имаме амбицията да сме сред най-добрите партньори в индустрията.

Бизнес
Постижения

Takeda поддържа растежа на своите продажби чрез своето глобално портфолио в областта на гастроентерологията и онкологията и чрез дейността си в развиващите се пазари. Също така притежаваме финансовата дисциплина, с която да постигнем печеливш растеж, като едновременно с това се стремим да осигурим и възможно най-широк достъп до нашите лекарства.


Свързано съдържание