Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Прозрачност

109721497_988x336

Сътрудничеството между индустрията и здравните специалисти е от полза за пациентите. Това е една взаимовръзка, която е дала като резултат множество иновативни лекарства и е променила начина, по който много заболявания влияят върху живота ни. Индустрията и здравните специалисти си сътрудничат в редица дейности – клинични изследвания, обмен на най-добрите клинични практики и обмен на информация за това как новите лекарства се използват по пътеките на пациентите. Постигането на още по-голяма прозрачност при тази вече добре регулирана и жизненоважна връзка представлява изграждане и укрепване на основите на сътрудничеството за в бъдеще. Обществото има все по-големи очаквания относно прозрачността и това е най-силно изявено в областта на здравеопазването. Такеда, като член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации ("EFPIA"), желае да се гарантира това ние да отговаряме на тези очаквания и за в бъдеще.

 

Disclosures Archive

 

Ако имате коментари или въпроси във връзка с обработката на Вашите данни от страна на Такеда, във връзка с настоящата методическа бележка, съдържанието на доклада за оповестяването на информация или с политиката за поверителност на Такеда, моля свържете се с ТП Такеда ГмбХ:

Hа вниманието на: Жанета Боева, Адрес: гр. София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21

Имейл: Cco.smbx.bg-transparencyBulgaria@takeda.com ,Факс номер: +359 2 9581529


Публикуваните данни могат да се използват единствено с цел прозрачност както е посочено в Кодекса на ЕФПИА за разкриване на преводи от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни заведения. Ползвателите на уебсайта нямат право да обработват както и да сравняват публикуваните данни от други членове на ЕФПИА.

Контакти

Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21

Send Email