Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Взаимодействие с пациентски организации

2_Partnerships
Име на организацията на пациента Кратко описание на пациентската организация
Описание на поддръжката и / или услугата
Дата на плащане Сума (лева)
Българско сдружение Лимфом  Българско сдружение лимфом e организация с нестопанска цел, основана през 2006 година. Сдружението е създадено в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от това заболяване и на техните близки. Осигуряване на участие на психолог и подкрепа за редовни групови срещи на пациенти, които се организират от Българската асоциация за лимфоми за период от една година - тези срещи се организират от асоциацията веднъж на два месеца 12 July 2019                           9,779    
Българско сдружение Лимфом  Българско сдружение лимфом e организация с нестопанска цел, основана през 2006 година. Сдружението е създадено в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от това заболяване и на техните близки. Исканите пари ще бъдат използвани за организиране на годишната среща на Българската асоциация Лимфом 04 December 2019                           3,000    
Българска асоциация БОЛЕСТ НА КРОН и УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ  “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” се управлява от управителен съвет (УС), който се избира от всички членове. Управителният съвет ръководи цялостната дейност на сдружението, приема нови членове, организира и следи изпълнението на решенията на общото събрание Финансова подкрепа на празника на Световния ден на IBD на 19 май 18 July 2019                           1,678    

 

 

 За повече информация се свържете с нас: на вниманието на Жанета Боева

Контакти:

Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21