Взаимодействие с пациентски организации

2_Partnerships

 

Име на организацията на пациента Кратко описание   на пациентската организация Описание на   подкрепата и / или услугата Дата на плащане Количество(лв)
Национална   пациентска организация  Национална   пациентска организация е учредена през януари 2010 година като обединение от   юридически лица – пациентски организации Спонсорски   принос в подкрепа на събитието: "Годишен конгрес на Националната   пациентска организация, 26-27 октомври 2018 г., София, България" 26 октомври   2018 10.000    
Българска национална организация на пациентите (НПО) Най-голямата   организация на пациентите в България
   
Лекция   на 26 април 2018 г. в организираното събитие на Такеда в Рим, Италия 26   юни 2018 1.080    

 

 

 За повече информация се свържете с нас: на вниманието на Жанета Боева

Контакти:

Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21