Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Взаимодействие с пациентски организации

2_Partnerships

 

Взаимодействие с пациентски организации

 За повече информация се свържете с нас: на вниманието на Жанета Боева

Контакти:

Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21