Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Корпоративната отговорност на Takeda

Takeda се ангажира да създаде корпоративна стойност чрез разработване на изключителни фармацевтични продукти и провеждане на корпоративни граждански дейности.

Отношение към правата на човека

humanrights_1600x900

 

Като се има предвид глобалната перспектива, Takeda прави всичко възможно, за да защити правата на човека чрез всеки елемент на неговата взаимовръзка с медицината.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


Отношение към труда

csr_labour_03

 

За да постигнем нашата визия за подпомагане на пациентите по целия свят, ние създаваме организация, която може напълно да мобилизира нашето многообразие и нашата уникална култура.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


Отношение към околната среда

4 csr_block_005

 

Напредваме в областта на околната среда, здравето и безопасността (EHS) със средносрочна и дългосрочна перспектива, за да изпълним отговорностите си като глобално предприятие.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


Подход към борбата с корупцията

4 csr_block_007

 

Takeda създаде рамка на глобалните политики относно антикорупцията и продължава да гарантира спазването им

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ