Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Η εξέλιξη και ιστορία της Takeda

Η ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών, μέσω της ηγετικής καινοτομίας στην ιατρική
Διαχρονικές αξίες, κατάλληλες για την εποχή μας

Το 1781, ο Chobei Takeda I ξεκινά την πώληση παραδοσιακών ιαπωνικών και κινεζικών βοτανικών φαρμάκων στο Doshomachi, την περιφέρεια εμπορίου ιατρικών προϊόντων στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Ο ιδρυτής της Takeda αποκτά θετική φήμη για την επιχειρηματική του ακεραιότητα και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Αυτά τα χαρακτηριστικά και οι αξίες εξακολούθησαν να ισχύουν με την πάροδο του χρόνου και ενσωματώθηκαν στην ασυμβίβαστη εταιρική μας φιλοσοφία, η οποία συνεχίζει να μας καθοδηγεί.