Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

2016

Συνεργασία με συλλόγους ασθενών το 2016

Όνομα Οργανισμού Ασθενούς 

 Σκοπός του Οργανισμού Ασθενούς

Περιγραφή χορηγίας 

Ημερομηνία πληρωμής 

Ύψος χορηγίας (Ευρώ) 

 Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας (HELLESCC)

Προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με νόσο του Crohn και Ελκώδη κολίτιδα.

 Οικονομική ενίσχυση για την οργάνωση δυο εκδηλώσεων σε Θεσσαλονίκη (12/11/2016) και Αθήνα (16/12/2016) προς ενημέρωση των ασθενών για τις ΙΦΝΕ σε ενήλικες και παιδιά καθώς και για τη χειρουργική θεραπεία.

19/12/2016

1860