Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Έρευνα και Aνάπτυξη της Takeda

Η παγκόσμια ομάδα ερευνητών και επιστημόνων μας, μαζί με τους εταίρους μας, αξιοποιούν την επιστήμη αιχμής για να ξεπεράσουν τα όρια του δυνατού και να προσφέρουν πρωτοποριακές θεραπείες που θα αλλάξουν τις ζωές των ασθενών παγκοσμίως.

Εστιάζοντας τις προσπάθειες Έρευνας & Ανάπτυξης στους τέσσερις θεραπευτικούς τομείς και άλλες στοχευμένες επενδύσεις, στόχος μας είναι να επιτύχουμε στην καινοτομία αιχμής, καλύπτοντας ιατρικές ανάγκες, μέσω της Έρευνας & Ανάπτυξης εσωτερικά και σε συνεργασία με εταίρους του κλάδου.

Διαθέτουμε τόσο την κλίμακα όσο και την εξειδίκευση για να είμαστε μια παγκόσμια ηγετική βιοφαρμακευτική εταιρεία που βασίζεται στις αξίες και καθοδηγείται από τις δυναμικές, εστιασμένες προσπάθειες Έρευνας & Ανάπτυξης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ