Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Μελατονίνη

Η μελατονίνη είναι μια φυσική ορμόνη του ανθρώπινου οργανισμού. Παράγεται από το κωνάριο (επίφυση) κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω μιας οδού κατευθυνόμενης από το ΥΧΠ. Η σύνθεσή της πραγματοποιείται από ερεθίσματα κατά τη διάρκεια του σκότους και αναστέλλεται από το περιβάλλον φως το οποίο προσλαμβάνεται από τον αμφισβληστροειδή. Η μελατονίνη με αυτό τον τρόπο ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι προάγοντας και ρυθμίζοντας τον ύπνο κατά τρόπο φυσιολογικό.

Η μελατονίνη ασκεί πολλές από τις φυσιολογικές της δράσεις αλληλεπιδρώντας με τους υποδοχείς MT1-, MT2- και MT3 . Η ενεργοποίηση των υποδοχέων αυτών οδηγεί στη ρύθμιση της αλλαγής φάσεων του ενδογενούς ρολογιού, στη ρύθμιση του ύπνου, των κιρκάδιων ρυθμών, στη ρύθμιση της λειτουργίας του αμφιβληστροειδούς και τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Έχει διαπιστωθεί πως η παραγωγή μελατονίνης μειώνεται αντίστροφα με την ηλικία, ειδικά μετά τα 55 έτη το 50% του πληθυσμού αναφέρουν προβλήματα ύπνου.

Το Circadin® περιέχει μελατονίνη σε δόση 2 mg ανά ταμπλέτα σε μορφή βραδείας αποδέσμευσης.