Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Συχνές ερωτήσεις

Στο συγκεκριμένο χώρο μπορείτε να δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Circadin®.
Για περαιτέρω θέματα που δεν θίγονται εδώ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Takeda Ελλάς Α.Ε.


Τι είναι το Circadin®

Το Circadin® είναι φαρμακευτικό σκεύασμα που περιέχει μελατονίνη και απευθύνεται στους ασθενείς που πάσχουν από αϋπνία. Κυκλοφορεί σε κουτί που περιέχει 21 ταμπλέτες βραδείας αποδέσμευσης. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι μία ταμπλέτα περίπου μία ώρα πριν την βραδυνή κατάκλιση και δεν απαιτείται ειδική συνταγή για την αγορά του.

 Γιατί να προτιμήσω το Circadin®

Κυρίως η αϋπνία εμφανίζεται σε ηλικιωμένους, λόγω της ελαττωμένης παραγωγής ενδογενούς μελατονίνης. Συχνά η αγωγή πρέπει να παρατείνεται επί μακρόν, οπότε φαινόμενα εξάρτησης και εθισμού εμφανίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μέχρι σήμερα θεραπευτικής αντιμετώπισης της αϋπνίας εκτός των παραπάνω φαινομένων, παραμένουν ο κακής ποιότητας ύπνος και η μειωμένη πρωινή εγρήγορση.
Μελέτες έχουν αποδείξει πως η θεραπεία με Circadin® δεν διαταράσσει την αρχιτεκτονική του ύπνου και βελτιώνει την πρωινή εγρήγορση. Αποτέλεσμα είναι ο αναζωογονητικός ύπνος και η καλύτερη ποιότητα ζωής την επόμενη ημέρα.1,2

Για πόσο διάστημα πρέπει να ακολουθείται η αγωγή με Circadin

Η εγκεκριμένη ένδειξη είναι για τη βραχυχρόνια αντιμετώπιση της αϋπνίας. Συνήθως όμως η αγωγή πρέπει να ακολουθείται για μεγάλο διάστημα. Μελέτες έχουν αποδείξει πως η μακροχρόνια χορήγηση Circadin® είναι ασφαλής.

Πότε μπορώ να αυξήσω τη δοσολογία;

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι μία ταμπλέτα των 2 mg, περίπου μία ώρα πριν την κατάκλιση. Η μέγιστη εγκεκριμένη δόση είναι 6 mg (τρεις ταμπλέτες εφ΄ άπαξ). Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει πως μία ταμπλέτα την ημέρα εξασφαλίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην πλειονότητα των περιστατικών. Όμως, αν για οποιοδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο, (εξάρτηση σε βενζοδιαζεπίνες ή ουσίες z, υπέρβαρος ασθενής, μειωμένη ανταπόκριση, κλπ) η ημερήσια δοσολογία μπορεί κάλλιστα να ορισθεί στα 4 ή και 6 mg ημερησίως.
Είναι χαρακτηριστικό πως η LD50 για το Circadin® είναι περίπου 12 κουτιά !!!

πορώ να συγχορηγώ το Circadin με αντιψυχωσικά ή αντικαταθληπτικά;

Η μελατονίνη δεν επάγει τα ένζυμα CYP1A σε υψηλότερες από τις θεραπευτικές συγκεντρώσεις. Επομένως, δεν είναι πιθανόν οι αλληλεπιδράσεις που τυχόν παρατηρηθούν μεταξύ της μελατονίνης και άλλων δραστικών ουσιών να είναι σημαντικές.
Ειδικά με τη φλουβοξαμίνη, έχει παρατηρηθεί αύξηση των επιπέδων της μελατονίνης. Άν και η συγκεκριμένη συνέπεια θεωρείται μη ιδιαιτέρως σημαντική, εντούτοις ο συγκεκριμένος συνδιασμός πρέπει να αποφεύγεται.
Γενικά, τυχόν αλληλεπιδράσεις που ενδεχομένως προκύψουν δεν πρέπει να οδηγούν σε ιδιαίτερη ανησυχία διότι κατά πάσα πιθανότητα αυτές θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της μελατονίνης και όχι της δεύτερης ουσίας. Γνωρίζοντας τα μεγάλα περιθώρια ασφάλειας της μελατονίνης, κάτι τέτοιο θεωρείται μείζονος σημασίας, κλινικά.

Μπορώ να χορηγώ το Circadin για την αντιμετώπιση του jet lag?

Η αρχική χρήση της μελατονίνης (σε απλή μορφή - όχι παρατεταμένης αποδέσμευσης) ήταν για την αντιμετώπιση του jet lag. Οι διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού που προκαλούνται από τις υπερατλαντικές πτήσεις έχει διαπιστωθεί πως αντιμετωπίζονται αρκετά αποτελεσματικά με την χορήγηση μελατονίνης. Το Circadin μπορεί να βοηθήσει εξ ίσου με τα προιόντα απλής μελατονίνης στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, με επιπλέον όφελος την βελτιωμένη πρωινή εγρήγορση και την αποφυγή φαινομένων εξάρτησης και εθισμού.

Το Circadin® αλληλεπιδρά με άλλες συχνά χορηγούμενες φαρμακευτικές ουσίες;

Η ασφάλεια του Circadin® έχει μελετηθεί με πλήθος άλλων συγχορηγούμενων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων αντιβιοτικών, αντιπερτασικών, κουμαρινικών αντιπηκτικών, φαρμάκων για την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη, αντιδιαβητικών, κα.
Με καμία από τις παραπάνω ουσίες δεν παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση.

Μπορώ να χορηγήσω Circadin® σε ασθενείς που είναι εθισμένοι σε υπνωτικά - υπναγωγά;

Οι εθισμένοι ασθενείς κατά κανόνα ακολουθούν την αγωγή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη φτάσει σε υψηλά δοσολογικά σχήματα λόγω του εθισμού, ενώ και ψυχολογικά είναι δεσμευμένοι με την αγωγή τους.
Το Circadin® μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η εμπειρία έχει δείξει πως οι εθισμένοι στις βενζοδιαζεπίνες θα χρειαστούν κάποια περίοδο προσαρμογής για τη μετάβαση από τη μία αγωγή στην άλλη, μεγαλύτερη απ' ότι οι εθισμένοι στις ουσίες z. Το πιθανότερο είναι η ανταπόκριση σε αυτούς τους ασθενείς να είναι καλύτερη σε αυξημένη δόση του Circadin® (2 ή και 3 ταμπλέτες μαζί).

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ:

1) Wade A ym. Curr Med Res Opin 2007;23(10):2597–2605
2) EPAR, Assessment Report for Circadin. Procedure No. EMEA/H/C/695
Available from: www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/circadin/circadin.htm

3) Waldhauser F ym. Neuroendocrinology 1984;39(4):307-313
4) Vakkuri O ym. Life Sci 1985;37(5):489-495
5) Zhdanova IV ja Raz DJ 1999;163:457-462