Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Το ταξίδι και το έργο της Takeda

Το ταξίδι της Takeda θα επεκταθεί και θα πρωτοπορήσει στη μετουσίωση της επιστήμης σε εξαιρετικά πρωτοποριακά φάρμακα, ενώ η εταιρεία θα διατηρεί την ευελιξία της ως παγκόσμιος βιοφαρμακευτικός ηγέτης που βασίζεται στις αξίες και καθοδηγείται από την Έρευνα & Ανάπτυξη.

Έρευνα και Aνάπτυξη της Takeda

Eρευνα και Aνάπτυξη
Eρευνα και Aνάπτυξη
Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά του τμήματος Ε&Α μας. Οι ερευνητές και οι επιστήμονες εργάζονται με σθένος για να φέρουν τις επιστημονικές εξελίξεις από τα εργαστήρια στους ασθενείς παγκοσμίως.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ