Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Γενική Επισημείωση Ιδιωτικότητας Takeda

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2021 (v.1)

Η Takeda αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα ιδιωτικότητας των ατόμων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους. Η παρούσα Επισημείωση Ιδιωτικότητας («Επισημείωση») εξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα μπορεί να συλλέγουμε για εσάς και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για εμάς. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές της Takeda για την ιδιωτικότητα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία η Takeda έχει συλλέξει για εσάς, παρακαλώ επικοινωνήσατε μαζί μας όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί μας» κατωτέρω.

Εφαρμογή και Οργανισμοί που Καλύπτονται από την παρούσα Επισημείωση Ιδιωτικότητας

Η Takeda είναι ένας ‘Ομιλος εταιρειών με παγκόσμια δραστηριότητα.  Η επιχείρηση Takeda («Takeda”,  «εμείς», “εμάς», «δικό μας»)  περιλαμβάνει  τη μητρική εταιρεία  Takeda Pharmaceutical Company Limited, και όλες τις συγγενείς εταιρείες.  Για πληροφορίες επικοινωνίας σχετικά με την τοπική θυγατρική εταιρεία παρακαλώ ανατρέξατε στον ιστότοπο Takeda στο www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/. 

Η παρούσα επισημείωση εφαρμόζεται στους ιστότοπους της Takeda, καθώς επίσης και σε άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες της Takeda που περιλαμβάνουν ή αναφέρονται στην παρούσα Επισημείωση (συνολικά «Υπηρεσίες»).

Οποιoδήποτε πρόσωπο αποκτά πρόσβαση, διατρέχει ή άλλως χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, είτε με χειροκίνητο τρόπο είτε μέσω αυτόματου μηχανισμού ή προγράμματος θα θεωρηθεί ως «Χρήστης».

Προσωπικά Δεδομένα  που Συλλέγουμε και Χρησιμοποιούμε

H Takeda συλλέγει προσωπικά δεδομένα για να λειτουργεί αποτελεσματικά και να σας παρέχει τις καλύτερες εμπειρίες από της Υπηρεσίας μας.

Η Takeda  μπορεί να συλλέξει πληροφορίες απευθείας από εσάς μέσω των επαφών μαζί μας όταν επιλέγετε να λάβετε μία Υπηρεσία, να συνάψετε μία σύμβαση μαζί μας, να υποβάλλετε μία αίτηση σε εμάς και μέσω πληθώρας άλλων δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει προς εσάς.  Μπορεί να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν την αυτόματη συλλογή πληροφοριών όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες μας, όταν βλέπετε τις διαφημίσεις μας,  ή όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη, όπως οι προμηθευτές μας, οι συμβαλλόμενοι με εμάς και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τέτοια δεδομένα από τρίτα μέρη για να επιβεβαιώσουμε στοιχεία επικοινωνίας ή οικονομικά στοιχεία, να επιβεβαιώσουμε προσόντα επαγγελματιών υγείας και να ελέγξουμε συστάσεις.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγουμε εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις που έχετε με την Takeda και τις Υπηρεσίες της Takeda που χρησιμοποιείτε.  Το συγκεκριμένο είδος προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε θα αναλύονται στην Ειδική Επισημείωση Ιδιωτικότητας την οποία θα λάβετε από εμάς.  Εάν απλώς φυλλομετράτε ένα από τους ιστότοπους της Takeda, θα επεξεργαστούμε περιορισμένα είδη προσωπικών δεδομένων όπως:

 • ‘Ονομα και στοιχεία επικοινωνίας: μπορεί να συλλέξουμε το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλα παρόμοια δεδομένα επικοινωνίας εάν τα παρέχετε σε εμάς οικειοθελώς.
 • Δεδομένα χρήσης: Μπορεί να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με το πώς εσείς και η συσκευή σας αλληλεπιδρούν με τις Υπηρεσίες μας, όπως διεύθυνση Πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) η οποία  χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το Διαδίκτυο, τα στοιχεία σύνδεσής σας, το είδος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, η ρύθμιση ζώνης ώρας, τα είδη και οι εκδόσεις των προσθηκών (plug-ins) του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφόρμα  - πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας και τις δραστηριότητές σας διαδικτυακά (π.χ.  οι χρόνοι απόκρισης της σελίδας, τα σφάλματα λήψης, η διάρκεια των επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, πληροφορίες σχετικές με την αλληλεπίδραση σελίδας (για παράδειγμα η κύλιση, τα κλικ και το πέρασμα του ποντικιού πάνω από τμήματα της σελίδας) και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση από τη σελίδα
 • Πληροφορίες σχέσης και αλληλεπίδρασης: Μπορεί να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μας και τι συναντήσεις, όπως όταν επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες και υποστήριξη
 • Δεδομένα εντοπισμού: Μπορεί να συλλέξουμε μη ακριβή δεδομένα όπως η τοποθεσία που προέρχεται από τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου ή δεδομένα τα οποία δείχνουν πού βρίσκεσθε με λιγότερη ακρίβεια, όπως σε επίπεδο πόλης ή ταχυδρομικού κωδικού.
 • Νομικά αναγκαίες πληροφορίες: Μπορεί να συλλέγουμε πρόσθετα δεδομένα για εσάς τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ή τα οποία μπορεί να είναι αναγκαία από νομοθεσία που εφαρμόζεται για την Takeda.

 

Σε μερικές περιπτώσεις και μόνο για συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών, μπορεί να βελτιώσουμε τις πληροφορίες τις οποίες διατηρούμε για άτομα, με πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε από τρίτα μέρη και με πληροφορίες οι οποίες είναι δημοσίως διαθέσιμες ή εμπορικά διαθέσιμες και/ή οι οποίες αποκτώνται με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες είναι δημοσίως διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών αναρτήσεων, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βάσεις δεδομένων δημοσιεύσεων, εφημερίδες και συλλόγους. Παρακαλώ σημειώσετε ότι όποιες πληροφορίες αναρτάτε ή αποκαλύπτετε μέσω αυτών των υπηρεσιών μπορεί να καθίστανται δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες σε χρήστες των υπηρεσιών όπου τις παρείχατε και στο γενικό κοινό.  Σας παρακινούμε να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή άλλες πληροφορίες σε αυτά τα φόρουμ και να επιθεωρείτε προσεκτικά και να εξοικειώνεστε με τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας που ισχύουν και τις επιλογές.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Ανάλογα με τη σχέση σας με την Takeda, η Τakeda χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε για ένα αριθμό βασικών σκοπών, που περιγράφονται σε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω: (1) για τις επιχειρηματικές λειτουργίες (προώθηση και πωλήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, υποστήριξη ασθενών, δωρεές και χορηγίες, επικοινωνίες), (2)για την επιχειρηματική διοίκηση (οικονομικά, λογιστικά, ανθρώπινο δυναμικό, δράσεις αποτρεπτικές και διερευνητικές), (3) για την επιχειρηματική διαχείριση (εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση πόρων, έλεγχοι συστημάτων και δραστηριοτήτων) και (4) εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας του προσωπικού της Takeda και σε συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  Η Takeda δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα σας.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα:

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αιτήματα ή ερωτήματα που μπορεί να έχετε υποβάλει και για να σας παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη ή Υπηρεσίες
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας από καιρού εις καιρόν για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες, αναγκαίες ανακοινώσεις και προωθητικό υλικό υπό προϋποθέσεις.
 • Για να σας αποστείλουμε διαχειριστικές πληροφορίες, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στις Υπηρεσίες που παρέχουμε.
 • Για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας παρουσιάζοντας προϊόντα και προσφορές όταν είναι σχετικό και αρμόζον και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, όπως για ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, επιθεωρήσεις και πρόληψη απάτης, ανάπτυξη νέων προϊόντων, επαύξηση της αξίας, βελτίωση ή τροποποίηση των Υπηρεσιών μας, διαπίστωση τάσεων χρήσης,  καθορισμό της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών μας, για τη διενέργεια ερευνών, και για τη λειτουργία και την επέκταση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
 • Για την καλύτερη κατανόηση πώς τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες μας επιδρούν σε εσάς, για να εντοπίσουμε και να απαντήσουμε σε ανησυχίες/ζητήματα ασφαλείας και για να αναπτύξουμε περαιτέρω και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας.
 • Όπως πιστεύουμε αναγκαίο ή κατάλληλο: (α) υπό την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας εκτός της χώρας εγκατάστασής σας, (β) σε συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, (γ) για να απαντήσουμε σε αιτήματα από δημόσιες ή κυβερνητικές αρχές, (δ) για να επιβάλουμε τους όρους και προϋποθέσεις μας, (ε) για να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας ή αυτές των θυγατρικών μας, (στ) για να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την περιουσία μας και των θυγατρικών μας, των δικών σας ή άλλων, (ζ) για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε τις διαθέσιμες λύσεις ή για να περιορίσουμε τις ζημίες τις οποίες μπορεί να υποστούμε.

Νομική Βάση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Όταν η Takeda προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα το πράξουμε μόνο εφόσον επιτρέπεται, δηλαδή εφόσον υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.  Οι νομικές βάσεις στις οποίες η Takeda μπορεί να βασισθεί περιλαμβάνουν:

 • Όταν έχουμε μία σύμβαση ή συμφωνία μαζί σας – για παράδειγμα μία σύμβαση για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ. όταν συμβάλλεσθε μαζί μας για να συμμετάσχετε σε μία εκδήλωση που διοργανώνει η Takeda, ή για να παραγγείλετε πληροφορίες διαδικτυακά) ή μία σύμβαση εργασίας
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση – για παράδειγμα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι μία νομική υποχρέωση, για παράδειγμα σε μερικές χώρες υπάρχουν απαιτήσεις διαφάνειας σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες υγείας ή για να παρέχουμε πληροφορίες σε αρχές σε περίπτωση που ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων μας
 • Όταν η επεξεργασία δεδομένων είναι προς το ζωτικό συμφέρον σας, για παράδειγμα όταν αυτό μπορεί να προστατεύσει τη ζωή σας
 • Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τα νόμιμα συμφέροντά μας ως φαρμακευτική εταιρεία σε συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές μας -για παράδειγμα, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας, για επιστημονική έρευνα και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, για επιστημονικές έρευνες και έρευνες αγοράς, καθώς επίσης και για την αποτελεσματική διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας.

Σε όλες τις περιστάσεις όπου δεν υπάρχει άλλη νομική βάση, η Takeda  θα ζητήσει τη συμφωνία σας (γνωστή ως «συγκατάθεση») ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Σημειώσατε ότι εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στην παράγραφο  «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».  Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι έχετε και άλλα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, δείτε την παράγραφο «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας».

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα με συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες που ελέγχονται από την Takeda και με προμηθευτές που εργάζονται για λογαριασμό μας, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, για να προστατεύσουμε ζωές, για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των Υπηρεσιών μας, και για να προστατεύσουμε τα  δικαιώματα ή την περιουσία της Takeda.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Takeda  θα απαιτήσει από αυτά τα τρίτα μέρη να προστατεύσουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τα οποία μοιραζόμαστε μαζί τους.  Απαιτείται όπως αυτά τα τρίτα μέρη συμφωνήσουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ούτε θα δημοσιοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας παρά μόνο όπως είναι αναγκαίο για να παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή για να υλοποιήσουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Η Takeda μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με θυγατρικές εταιρείες και τρίτα μέρη ως ακολούθως:

 • Μεταξύ συγγενών εταιρειών για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Επισημείωση. Η Takeda είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από κοινού
 • Με τρίτα μέρη παρόχους υπηρεσιών όπως φιλοξενία ιστοσελίδας, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών, εκπλήρωση παραγγελιών, τεχνολογία πληροφορικής και σχετική υποδομή, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εσωτερικό έλεγχο και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Η πολιτική της Takeda απαιτεί όπως οι πάροχοι υπηρεσιών συμμορφώνονται με κατάλληλους περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Με τρίτα πρόσωπα προκειμένου να τους επιστρέψουμε να αποστείλουν προωθητικές επικοινωνίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Σε τρίτα πρόσωπα χορηγούς σε κληρώσεις, διαγωνισμούς και παρόμοιες προωθητικές ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στην περίπτωση συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης, εξαγοράς, κοινοπραξίας, εκχώρησης, αποσύνδεσης κλάδου, μεταφοράς ή πώλησης ή διάθεσης όλων ή μέρους της δραστηριότητάς μας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών. Ως απαιτείται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων νόμων εκτός της χώρας εγκατάστασής σας, σε  συμμόρφωση με μία δικαστική κλήση, αναγκαία εγγραφή ή νομική διαδικασία.

Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε συγκεντρωτικά ή δεδομένα τέτοιας μορφής που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση ατόμων, σε τρίτα πρόσωπα.  Τα συγκεντρωτικά δεδομένα δημιουργούνται με τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για άτομα και με την δημιουργία σύνοψης για τα δεδομένα, και την εξάλειψη της δυνατότητας ταυτοποίησης ενός ατόμου.  

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Εχουμε υλοποιήσει μία ποικιλία τεχνολογιών ασφαλείας και οργανωτικών διαδικασιών για να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση.  Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε συστήματα υπολογιστών τα οποία έχουν διαφόρων ειδών ελέγχους πρόσβασης, τεχνικούς και φυσικούς, όπως κρυπτογράφηση.  Η Takeda  έχει υλοποιήσει ελέγχους ασφαλείας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας. Όμως η Takeda δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών σας.  Είναι επίσης σημαντικό να προστατεύεσθε εσείς έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους κωδικούς σας και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, τις κινητές συσκευές, κλπ.  Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής, (για παράδειγμα εάν θεωρείτε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε με εμάς έχει υπονομευθεί) παρακαλώ ενημερώσατέ μας άμεσα όπως περιγράφεται στο τμήμα «Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί μας» κατωτέρω .

Πού αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα

Καθότι η Takeda είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός με παρουσία σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να αποθηκεύονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας σε οποιαδήποτε χώρα δραστηριοποιούμαστε, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπου έχουμε γραφεία ή όπου χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών.  Η Takeda  λαμβάνει μέτρα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας Επισημείωσης και τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου νόμου.

Η Takeda μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός της χώρας κατοικίας σας. Οι νόμοι της χώρας λήψης των δεδομένων μπορεί να μην παρέχει τόσο αυστηρή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα όπως η χώρα κατοικίας.  Σε περιπτώσεις όπου η χώρα προορισμού παρέχει ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας, η Takeda  αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει επαρκή  προστασία και ότι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί τηρούνται σχετικά με τέτοιες διαβιβάσεις.

Σε μερικές περιπτώσεις, η Takeda αναλαμβάνει να συνάψει συμβάσεις (π.χ. Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης) ή βασίζεται σε άλλους διαθέσιμους μηχανισμούς διαβίβασης δεδομένων που έχουν στόχο να παρέχουν επαρκή προστασία.  Ένα αντίγραφο των διαθέσιμων τυποποιημένων συμβατικών ρητών της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορεί να βρεθούν στο: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που η Takeda  έχει θέσει σε ισχύ για τη διαχείριση των διαβιβάσεων προσωπικών δεδομένων μεταξύ χωρών, παρακαλώ επικοινωνήσατε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην παράγραφο «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Χρόνος διατήρησης

Η Takeda  θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για τον ελάχιστο χρόνο που είναι αναγκαίος για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς που αναφέρονται στη παρούσα Επισημείωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μακρύτερος χρόνος.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Εχετε επιλογές για τα δεδομένα σας που συλλέγουμε. Όταν ερωτάσθε να μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα με την Takeda μπορείτε να αρνηθείτε. Όμως η επιλογή σας να μην μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα με την Takeda μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να επωφεληθείτε πλήρως από τις Υπηρεσίες μας, τα χαρακτηριστικά ή τις προφορές.

Η Takeda σέβεται το δικαίωμά σας, ή όπου επιτρέπεται από το νόμο, του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου σας, να γνωρίζετε και να ερωτάτε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα έχουμε συλλέξει, χρησιμοποιήσει ή δημοσιοποιήσει.  Επιπροσθέτως, εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τέτοιων προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τα ζητήσετε την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία τηρούνται από τρίτα πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε.  Η Takeda δεν θα κάνει διάκριση εναντίον σας βασισμένη στην άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα της ιδιωτικότητάς σας, ή εάν δεν καταστεί δυνατόν να επιλύσετε το πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο, παρακαλώ επικοινωνήσατε με την αντίστοιχη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι υπεύθυνη για διασφαλίσει ότι οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων τηρούνται στη χώρα κατοικίας σας.  Τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να βρουν ένα κατάλογο με τις τοπικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων στο https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες, παρακαλώ επικοινωνήσατε μαζί μας στην παράγραφο «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» κατωτέρω.

Εάν θέλετε να υποβάλλετε αίτημα στην Takeda  για να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε προσωπικά δεδομένα τα οποία έχετε δώσει στην Takeda,  παρακαλώ επικοινωνήσατε μαζί μας στην φόρμα Δικαιώματα Ατόμου και θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα κάνουμε καλόπιστη προσπάθεια για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και να διορθώσουμε όποιες ανακρίβειες ή να διαγράψουμε πληροφορίες όπως ζητήσετε, εάν δεν απαιτείται να εξακολουθήσουν να τηρούνται αυτές, είτε από το νόμο, είτε βάσει άλλων εξαιρέσεων που επιτρέπονται νομικά. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το αίτημά σας απορριφθεί, θα σας ενημερώσουμε.  Πριν να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, μπορεί να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Η Takeda  θα σας ενημερώσει εάν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για σκοπούς προωθητικούς και για την αποστολή εμπορικής επικοινωνίας ή εάν σκοπεύει να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη για τους σκοπούς αυτούς.  Εχετε το δικαίωμα να επιλέξετε να μην λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία που σας αποστέλλεται από την Takeda.  Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εμποδίσετε τέτοια επεξεργασία ενημερώνοντας την Takeda οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία.  Όταν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, παρακαλώ χρησιμοποιήσατε την επιλογή «κατάργηση εγγραφής» στις σχετικές επικοινωνίες ή ανατρέξατε στην παράγραφο «Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί μας» παρακάτω.

Παιδιά

Η Takeda αντιμετωπίζει τις πληροφορίες που αφορούν σε παιδιά με εξαιρετική προσοχή προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνουν επιπρόσθετη προστασία και ασφάλεια. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για παιδιά με τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα για την παροχή των Υπηρεσιών μας όπως κλινικές δραστηριότητες ή για προγράμματα υποστήριξης ασθενών. Παρά ταύτα, δεν επιδιώκουμε εν γνώσει μας τη λήψη δεδομένων από παιδιά ούτε απευθύνουμε την εμπορική μας δραστηριότητα σε παιδιά.

Ως γονέας ή κηδεμόνας, εάν θέλετε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στο παιδί σας, παρακαλώ επικοινωνήσατε μαζί μας στο «Πώς να Επικοινωνήσετε μαζί μας».

Κοινωνικά Δίκτυα

Γενικά τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν διαδραστικά εργαλεία που σας επιτρέπουν να συνεργάζεσθε και να μοιράζεσθε πληροφορίες. Η Takeda μπορεί να συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από εσάς προκειμένου να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων.  H Takeda  μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά για να αναρτήσει ή να μοιρασθεί προσωπικές πληροφορίες με άλλους. Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να επαγρυπνείτε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα επιλέγετε να μοιρασθείτε με τους άλλους. H Takeda παρέχει ενημερώσεις και επιλογές σχετικά με το πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιούνται και δημοσιοποιούνται στους ιστότοπούς της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες υπηρεσίες.  Όταν συμμετέχετε σε δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν πρέπει να αναρτάτε πληροφορίες για τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Υπηρεσίες Τρίτων Μερών

Η παρούσα Επισημείωση δεν αφορά και η Takeda δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους χρήσης, τις πληροφορίες ή τις πρακτικές για την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων μερών που λειτουργούν οποιοδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία προς τον οποίο συνδέεται ο ιστότοπος και η Υπηρεσία της Takeda.  Η ύπαρξη συνδέσμου στην Υπηρεσία Takeda δεν υπονοεί την αποδοχή από εμάς ή τις θυγατρικές μας του συνδεόμενου ιστότοπου ή της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Παρακαλώ σημειώσατε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές συλλογής, χρήσης  και δημοσιοποίησης (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφαλείας δεδομένων) άλλων οργανισμών εκτός της Takeda, όπως για παράδειγμα το Facebook, Apple, Google, Microsoft ή οποιονδήποτε άλλων εταιρειών που αναπτύσσουν εφαρμογές, προμηθευτών εφαρμογών, προμηθευτών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, προμηθευτών λειτουργικών συστημάτων, προμηθευτών ασύρματων υπηρεσιών ή κατασκευαστών εξοπλισμού.  Εάν επιλέξετε να μοιραστείτε ή να δημοσιοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους οργανισμούς μέσω ή σε σχέση με άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να ανατρέξετε στις σημειώσεις περί ιδιωτικότητας και τους όρους χρήσης που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί αυτοί. Η Takeda σας ενθαρρύνει να επιθεωρήσετε και να εξοικειωθείτε με τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας που εφαρμόζονται και τις λειτουργίες στις πλατφόρμες και τις εφαρμογές τέτοιων τρίτων μερών.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Η Takeda καλωσορίζει οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια μπορεί να έχετε σχετικά με την παρούσα Επισημείωση ή την εφαρμογή της. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την Επισημείωση αυτή σε διαφορετική μορφή λόγω κάποιας αναπηρίας.  Οποιεσδήποτε τέτοιες ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες κατωτέρω. Παρακαλώ σημειώσατε ότι οι επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι πάντα ασφαλείς, ως εκ τούτου σας προτρέπουμε να μην συμπεριλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλετε.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλώ επικοινωνήσατε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής φόρμας Ατομικά Δικαιώματα. Εάν έχετε ερωτήσεις για την παρούσα Επισημείωση Ιδιωτικότητας παρακαλώ επικοινωνήσατε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Επιπροσθέτως στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Takeda στο 1-800-676-8975.

Ενημερώσεις στην Επισημείωση Ιδιωτικότητας

Η Takeda μπορεί να ανανεώνει την παρούσα Επισημείωση Ιδιωτικότητας από καιρού εις καιρόν. Εάν κάνουμε αλλαγές, η ενημερωμένη Επισημείωση θα αναρτηθεί με αναθεωρημένη ημερομηνία έναρξης ισχύος.