Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Educational Symposium

10 Νοεμβρίου 2016

"BALKANS TOWARDS TOMORROW: PAVING BETTER ACCESS FOR PATIENTS"
October 30th 2016, at 18:45 - 19:45 in Austria centre Vienna

Κάντε λήψη του σχετικού αρχείου