Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Νέα Δεδομένα Παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Νόσο του Crohn και την Κολίτιδα (ECCO) σχετικά με την Αποτελεσματικότητα της Μακροχρόνιας Θεραπείας με Βεδολιζουμάμπη

30 Μαρτίου 2016

Οζάκα, Ιαπωνία, 19 Μαρτίου 2016 – Η Takeda Pharmaceutical Company Limited [TSE: 4502], (“Takeda”) ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Νόσο του Crohn και την Κολίτιδα (ECCO) του 2016 παρουσιάστηκαν ενδιάμεσα αποτελέσματα από την μελέτη για την Μακροπρόθεση Ασφάλεια (LTS) GEMINI στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν κατέδειξαν ότι οι ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή ενεργό ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) ανέφεραν κλινική βελτίωση με περίπου τρία χρόνια θεραπείας με βεδολιζουμάμπη.[1] Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα από μια δεύτερη ανάλυση της GEMINI LTS και παρατηρήθηκε επούλωση του βλεννογόνου σε ασθενείς με νόσο του Crohn (NC) ή ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ) μετά από μακροχρόνια θεραπεία με βεδολιζουμάμπη.[2] Η επούλωση του βλεννογόνου είναι μια μέτρηση της δραστηριότητας της νόσου στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και η μεγαλύτερη επούλωση συσχετίζεται με μειωμένη δραστηριότητα της νόσου.[3] Δώδεκα ανακοινώσεις με χορηγό τη Takeda σχετικά με τη βεδολιζουμάμπη, (τέσσερις προφορικές και οκτώ αναρτημένες), έγιναν δεκτές ώστε να παρουσιαστούν στο συνέδριο του ECCO.1,2,3,[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13] Η βεδολιζουμάμπη εγκρίθηκε ως ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που δρα στο έντερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, με την εμπορική ονομασία Entyvio® (βεδολιζουμάμπη). Το Entyvio εγκρίθηκε επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) τον Μάϊο του 2014. Το Entyvio έχει πλέον εγκριθεί σε 48 χώρες, σε τρεις ηπείρους. [14]

Τα ενδιάμεσα δεδομένα από την μελέτη Μακροπρόθεσμης Ασφάλειας GEMINI, μια εν εξελίξει μελέτη επέκτασης ανοικτής επισήμανσης στη διάρκεια της οποίας οι επιλέξιμοι ασθενείς έλαβαν βεδολιζουμάμπη κάθε τέσσερις εβδομάδες, αναλύθηκαν για 73 ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή ενεργή ελκώδη κολίτιδα. Αυτοί οι ασθενείς είχαν ολοκληρώσει 152 εβδομάδες αθροιστικής θεραπείας με βεδολιζουμάμπη, λαμβάνοντας αρχικά βεδολιζουμάμπη είτε κάθε οκτώ εβδομάδες είτε κάθε τέσσερις εβδομάδες κατά τη διάρκεια της φάσης συντήρησης της GEMINI I αφού εμφάνισαν αρχική ανταπόκριση κατά την εβδομάδα 6 μετά από δυο δόσεις επαγωγής. Συνολικά, παρατηρήθηκε ύφεση στο 53 τοις εκατό και στο 39 τοις εκατό των ασθενών για τις θεραπευτικές ομάδες των οκτώ εβδομάδων και των τεσσάρων εβδομάδων, αντίστοιχα. Υψηλότερα ποσοστά ύφεσης (57% και 43%, αντίστοιχα) παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει αναστολέα παράγοντα νέκρωσης όγκων-α (TNF) σε σύγκριση με τους ασθενείς που είχαν εμφανίσει προηγούμενη αποτυχία της θεραπείας με αναστολέα TNF (48% and 29%, αντίστοιχα).

Ο Edward V. Loftus, MD, καθηγητής ιατρικής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Κλινική Mayo, δήλωσε: “Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αποκάλυψαν πολύ ενθαρρυντικά επίπεδα ύφεσης για τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα με περίπου τρία έτη θεραπείας και επίσης παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς το ιστορικό θεραπείας μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία της θεραπείας. Η επίτευξη μακροχρόνιας ύφεσης είναι ο θεραπευτικός στόχος για όλους τους ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, οπότε είναι σημαντικό να διεξάγονται μελέτες σαν την συγκεκριμένη για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των θεραπευτικών επιλογών που συνταγογραφούμε.”

Μια δεύτερη ανάλυση, η οποία ήταν αναδρομική και βασίστηκε επίσης στον πληθυσμό της μελέτης GEMINI LTS, αναφέρει τη συχνότητα επούλωσης του βλεννογόνου και δυσπλασίας του παχέος εντέρου σε ασθενεις με νόσο του Crohn (n=23) ή ελκώδη κολίτιδα (n=39) οι οποίοι λάμβαναν δόση συντήρησης βεδολιζουμάμπης κάθε τέσσερις εβδομάδες για πάνω από ένα έτος. Αναλύθηκαν δεδομένα από 82 κολονοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν μετά από διάμεσο χρονικό διάστημα 2,7 ετών (32 NC, 50 ΕΚ). Ως ενδοσκοπική επούλωση ορίστηκε η βαθμολογία Mayo 0 ή 1 για την ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ). Η Βαθμολογία Mayo είναι μια αξιολόγηση της δραστηριότητας της ελκώδους κολίτιδας στην οποία το 0 δηλώνει την ελάχιστη δραστηριότητα και το 1 δηλώνει την ήπια νόσο (ήπιο ερύθημα, μειωμένη αγγειοβρίθεια). Για τη νόσο του Crohn (ΝC), η εμφανής βελτίωση των ενδοσκοπικών βλαβών με εμμένουσα εξέλκωση ορίστηκε ως μερική επούλωση και η απουσία ελκών ως πλήρης επούλωση. Πλήρης επούλωση του βλεννογόνου παρατηρήθηκε στο 44 τοις εκατό των κολονοσκοπήσεων για νόσο του Crohn και η μερική επούλωση παρατηρήθηκε στο 38 τοις εκατό. Για τις κολονοσκοπήσεις για ελκώδη κολίτιδα παρατηρήθηκε Βαθμολογία 0 για το 54 τοις εκατό και Βαθμολογία Mayo 1 για το 20 τοις εκατό. [15]

Ο Dr. Michael Smyth, Global Brand Medical Director, Τομέας Γαστρεντερολογίας, Takeda, δήλωσε: “Το βασικό πρόγραμμα κλινικών μελετών Φάσης 3 GEMINI ήταν το μεγαλύτερο που έχει διεξαχθεί ποτέ ταυτόχρονα για την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn και συνεχίζει να αποφέρει μεγάλο εύρος πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της βεδολιζουμάμπης. Η Takeda είναι αφοσιωμένη στη μελέτη της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της βεδολιζουμάμπης ώστε να εξοπλίσει την ιατρική κοινότητα με τα καλύτερα δυνατά εργαλεία και δεδομένα που υπάρχουν για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών που πάσχουν από αυτές τις νόσους, οι οποίες είναι χρόνιες ως προς τη φύση τους και απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία.”

Το Entyvio είναι η πρώτη και η μοναδική βιολογική θεραπεία που εγκρίθηκε ταυτόχρονα για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ελκώδους ενεργού κολίτιδας ή νόσου του Crohn σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση, απώλεια απόκρισης ή παρουσίασαν δυσανεξία προς τη συμβατική θεραπεία ή έναν ανταγωνιστή TNFα.14

Σχετικά με την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn
Η ελκώδης κολίτιδα (ΕΚ) και η νόσος του Crohn (ΝC) χαρακτηρίζονται από φλεγμονή στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η ΕΚ προσβάλλει μόνο το παχύ έντερο, που περιλαμβάνει και το ορθό. Μερικά από τα πιο συχνά συμπτώματα της ΕΚ είναι η δυσφορία στην κοιλιακή χώρα και το αίμα ή το πύον στη διάρροια.[16] Η ΝC μπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε μέρος του γαστρεντερικού σωλήνα και μερικά από τα συχνά συμπτώματα είναι το κοιλιακό άλγος, η διάρροια, η αιμορραγία από το ορθό, η απώλεια βάρους και ο πυρετός.[17] Δεν είναι γνωστό το αίτιο που προκαλεί την ελκώδη κολίτιδα ή τη νόσο του Crohn, αν και πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι παίζει ρόλο η αλληλεπίδραση μεταξύ των γονιδίων, του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος και των περιβαλλοντικών παραγόντων.[18] Στόχος των θεραπειών της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του Crohn είναι η επαγωγή και η διατήρηση της ύφεσης ή η επίτευξη εκτενών χρονικών διαστημάτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.17,18

Σχετικά με το Entyvio® (βεδολιζουμάμπη)
Η βεδολιζουμάμπη που αναπτύχθηκε για τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του Crohn είναι ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που σχεδιάστηκε για να ανταγωνίζεται ειδικά την ιντεγκρίνη α4β7, αναστέλλοντας τη δέσμευση της α4β7 στο μόριο προσκόλλησης βλεννογονική αντρεσίνη 1 (MAdCAM-1) και στη φιμπρονεκτίνη, αλλά όχι στο μόριο προσκόλλησης 1 των αγγειακών κυττάρων (VCAM-1).[19] Το MAdCAM-1 εκφράζεται κυρίως στα αιμοφόρα αγγεία και στους λεμφαδένες του γαστρεντερικού σωλήνα.[20] Η ιντεγκρίνη α4β7 εκφράζεται σε υποσύνολο κυκλοφορούντων λευκών αιμοσφαιρίων.20 Έχει αποδειχτεί ότι αυτά τα κύτταρα συμβάλλουν στη διαμεσολάβηση της φλεγμονώδους διεργασίας της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του Crohn. 20,[21] Η βεδολιζουμάμπη, αναστέλλοντας την α4β7, μπορεί να περιορίσει την ικανότητα ορισμένων λευκών αιμοσφαιρίων να διεισδύουν στους εντερικούς ιστούς.20

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: ENTYVIO® (βεδολιζουμάμπη)

Ελκώδης Κολίτιδα
Το Entyvio ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή, ενεργό ελκώδη κολίτιδα, οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση, έχασαν την ανταπόκριση ή παρουσίασαν δυσανεξία είτε στη συμβατική θεραπεία είτε σε ανταγωνιστή του παράγοντα νέκρωσης όγκων άλφα (TNFα).
Νόσος του Crohn
Το Entyvio ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή, ενεργό νόσο του Crohn, οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση, έχασαν την ανταπόκριση ή παρουσίασαν δυσανεξία είτε σε συμβατική θεραπεία είτε σε ανταγωνιστή του παράγοντα νέκρωσης όγκων άλφα (TNFα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 14

Σχετικά με την Φαρμακευτική Εταιρεία Takeda
Η Takeda Pharmaceutical Company Limited είναι μια παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία με άξονα την Έρευνα & Ανάπτυξη και είναι αφοσιωμένη στην παροχή καλύτερης υγείας και λαμπρότερου μέλλοντος στους ασθενείς, μετατρέποντας την επιστήμη σε φάρμακα που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Η Takeda επικεντρώνει τις ερευνητικές της προσπάθειες στους θεραπευτικούς τομείς της ογκολογίας, της γαστρεντερολογίας και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επίσης, στηρίζει συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης σχετικά με καρδιαγγειακές νόσους καθώς και υποψήφια εμβόλια στο τελικό στάδιο ανάπτυξης. Η Takeda διενεργεί Έρευνα & Ανάπτυξη τόσο η ίδια όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες ώστε να παραμείνει σε κορυφαία επίπεδα καινοτομίας. Η ανάπτυξη της Takeda ωθείται από τα νέα καινοτόμα προϊόντα, ιδιαιτέρως στον τομέα της ογκολογίας και της γαστρεντερολογίας, καθώς από την παρουσία της σε αναπτυσσόμενες αγορές. Περισσότεροι από 30.000 εργαζόμενοι της Takeda είναι αφοσιωμένοι στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών και συνεργάζονται με τους εταίρους μας στην φροντίδα υγείας σε περισσότερες από 70 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το http://www.takeda.com/news.

Επικοινωνία:
Γιάννης Πετράκης
ΤΗΛ: +30-6934862900
[email protected]


###

 

Βιβλιογραφία

 

 

[1] Loftus, Colombel, Previtali, et al. Response and remission rates with up to 3 years of vedolizumab treatment in patients with ulcerative colitis. Oral presentation at the 2016 European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) Annual Scientific Meeting. Abstract #31723.

[2] Noman, Ferrante, Bisschops, et al. Mucosal healing and dysplasia surveillance in a large referral center cohort of patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis treated with vedolizumab. Oral presentation at the 2016 European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) Annual Scientific Meeting Abstract #31790.

[3] Dave, Loftus. Mucosal Healing in Inflammatory Bowel Disease—A True Paradigm of Success? Gastroenterol Hepatol. (N Y). 8(1): 29–38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277196/. Published January 2012. Accessed February 16, 2016

[4] Roblin, Osterman, Glover, et al. The relationship between vedolizumab drug concentrations at or before week 6 and remission at week 14 in ulcerative colitis patients from GEMINI 1. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[5] D’Haens, Colombel, Dubinsky, et al. The efficacy of vedolizumab by disease activity and prior tumour necrosis factor alpha antagonist failure in patients with moderately active ulcerative colitis or Crohn’s disease: Post hoc analyses from the GEMINI 1 and GEMINI 2 studies. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[6] Lewis, Reinisch, Bressler, et al. Faecal calprotectin reductions in patients achieving mucosal healing with vedolizumab induction therapy in GEMINI 1. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[7] Vermeire, Feagan, Mody, et al. Response and remission rates with up to 3 years of vedolizumab treatment in patients with Crohn’s disease. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[8] Reynolds, Alam, Raluy, et al. Hospitalizations and characteristics of patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease treated with vedolizumab in real-world clinical practice: results from a multi-center study. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[9] Raluy, Fraeman, Donaldson, et al. Real-world treatment persistence with vedolizumab in Crohn’s disease and ulcerative colitis patients. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[10] Raluy, Alam, Donaldson, et al. A real-world study of outcomes in biologic naive patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis initiating vedolizumab. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[11] Liang, Manne, Shick, et al. Clinical characteristics of patients with Crohn’s disease or ulcerative colitis treated with vedolizumab – a real-world data analysis. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[12] Liang, Manne, Shick, et al. Clinical characteristics of Crohn’s disease or ulcerative colitis patients who initiated vedolizumab or an anti-TNF-α as first biologic therapy. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[13] Liang, Manne, Shick, et al. Clinical characteristics of Crohn’s disease and ulcerative colitis patients who switched from an anti-TNF-α agent or natalizumab to vedolizumab or an alternative anti TNF-α. Data presented at: ECCO 2016, March 16-19; Amsterdam, Netherlands.

[14] Entyvio Summary of Product Characteristics. http://www.ema.europa.eu/ema/.

[15] Cancer Research UK. High risk groups for bowel cancer.
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/bowel-cancer/about/risks/high-risk-groups-for-bowel-cancer. Accessed February 16, 2016.

[16] National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Digestive Diseases Information Clearinghouse. Ulcerative colitis. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/colitis/index.aspx. Published September 2014. Accessed January 14, 2015.

[17] National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Digestive Diseases Information Clearinghouse. Crohn’s disease. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/crohns/index.aspx. Published September 2014. Accessed January 14, 2015.

[18] Crohn’s and Colitis Foundation of America. The facts about inflammatory bowel disease. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/ibdfactbook.pdf. Published June, 2011. Accessed January 4, 2013.

[19] Soler D, Chapman T, Yang L, Wyant T, Egan R, Fedyk E. The binding specificity and selective antagonism of vedolizumab, an anti-α4β7 integrin therapeutic antibody in development for inflammatory bowel diseases. J Pharmacol Exp Ther. 2009;330(3):864-875. http://jpet.aspetjournals.org/content/330/3/864.full.pdf+html. Published June 9, 2009. Accessed December 6, 2013.

[20] Briskin M, Winsor-Hines D, Syjan A, et al. Human mucosal addressin cell adhesion molecule-1 is preferentially expressed in intestinal tract and associated lymphoid tissue. American Journal of Pathology. 1997;51(1):97.

[21] Gledhill T, Bodger K. New and emerging treatments for ulcerative colitis: a focus on vedolizumab. Biologics: targets and therapy. 2013;7:123-130.

 

Market Access & Medical Affairs

Γιάννης Πετράκης
[email protected]