Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στα πλαίσια ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου (αποκαλουμένου «Ιστότοπος») της Takeda Ελλάς Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αποκαλούμενη «Takeda») υπόκειται στους αναφερόμενους στην Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ειδικά όσον αφορά στην παροχή ιατρικής ενημέρωσης.

Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε μέσω του Ιστότοπου την παροχή ιατρικών πληροφοριών για φαρμακευτικά προϊόντα της Takeda. Με την παροχή προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μέσω του Ιστότοπου για την παροχή στοιχείων αναφορικά με ιατρικές πληροφορίες για φαρμακευτικά προϊόντα της Takeda, δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ως προς τα ακόλουθα:

Η Takeda δικαιούται να συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των εν λόγω επικοινωνιών, προκειμένου να ανταποκριθεί σε, να επεξεργασθεί και να αρχειοθετήσει ερωτήματα, αναφορές ή άλλα αιτήματά μου σχετικά με ιατρικές πληροφορίες για φαρμακευτικά προϊόντα της, καθώς και τις σχετικές απαντήσεις της. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αυτούς τους σκοπούς, εκτός εάν ζητηθούν στα πλαίσια νομικών διαδικασιών. Ενδέχεται τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς να χρειασθεί να κοινοποιηθούν σε συνδεδεμένες με την Takeda επιχειρήσεις ή σε συνεργαζόμενες με την Takeda επιχειρήσεις ή σε συνεργάτες αυτών των επιχειρήσεων και στις κανονιστικές Αρχές Υγείας, εντός και εκτός της Ελλάδος.

Η Takeda εφαρμόζει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που της κοινοποιούνται.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση και διόρθωση των στοιχείων που έχετε αναφέρει, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ιατρικό Τμήμα της Takeda Ελλάς Α.Ε. (τηλ. 210. 6387800, fax: 210. 6387801, email: [email protected]).

κάντε κλικ εδώ για να στειλετε email