Ιατρική για τον κόσμο

Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας από την χρήση κάποιου φαρμακευτικού προϊόντος της Takeda, ενημερώστε μας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +30 210 6387 800
Φαξ.: +30 210 6387 801

email: DSO-GR@takeda.com