Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Ιατρική για τον κόσμο

Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας από την χρήση κάποιου φαρμακευτικού προϊόντος της Takeda, ενημερώστε μας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +30 210 6387 800

email: AE.GRC@takeda.com 

Εργασία στην Takeda

Επισκεφθείτε το επίσημο portal www.takedajobs.com

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Takeda Hellas

Τηλ.: +30 210 6387800   Email: gr.info@takeda.com