Povolit přístupnostPovolit přístupnost

Vývoj v mezinárodní farmaceutickou společnost: 2000–

Aby společnost Takeda mohla soustředit zdroje vedení na farmaceutický byznys, vzdala se v rámci strategie střednědobého růstu v letech 2001–2005 oblasti péče o zdraví zvířat, hromadné výroby vitamínů, chemické firmy na výrobu polyuretanů, potravinářské firmy, zemědělské firmy a ekologického byznysu.
Takeda Pharma GmbH a její dvě plně vlastněné dceřiné společnosti, Takeda Pharma Ges.m.b.H v Rakousku a Takeda Pharma AG ve Švýcarsku, se staly plně vlastněnými dceřinými firmami společnosti Takeda Europe Holdings B.V. Ve stejném roce vznikla Takeda Pharma Ireland Limited na posílení globální výrobní sítě společnosti Takeda. Tento velký farmaceutický závod byl později – v roce 2009 – integrován do Takeda Ireland Limited.
Americký bio podnik se společnou majetkovou účastí Syrrx, Inc. byl integrován do globální sítě výzkumu a vývoje společnosti Takeda a v současné době působí jako Takeda California, Inc.
Syrrx vlastnil ve své době nejlepší rentgenovou krystalografickou technologii na světě určenou k analýzám proteinů a integrace Syrrx představovala první rozšíření programu objevování léků společnosti Takeda mimo Japonsko.
Rozerem (obecný název: ramelteon) má jiný mechanismus působení oproti konvenční léčbě nespavosti. Působí na receptory melaninu a vyvolává stav blízký fyziologicky přirozenému spánku. Protože lék propaguje spánek bez nutnosti potlačení úzkosti nebo vyvolání sedace, očekává se jeho dobrý bezpečnostní profil.
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited vedla provozy v Evropě a urychlila strategie v celé Evropě ze středně až dlouhodobé perspektivy.
Dokončení nových domovských kanceláří v USA pro Takeda Pharmaceuticals North America i globální centru Takeda Global R&D bylo skvělým úspěchem na další cestě posilování naší přítomnosti v Severní Americe a posílení provozů v USA.
Prostřednictvím integrace společnosti Paradigm Therapeutics a její dceřiné firmy v Singapuru Takeda dále vylepšila naše moduly multi-IND. Společnost Paradigm Therapeutics Ltd. byl bio-podnik se společnou majetkovou účastí založený roku 1999 výzkumníky z Camgidské univerzity. Společnost Paradigm již měla vyvinutou slibnou řadu objevitelských cílů nových léků a složek, které korespondovaly s klíčovými terapeutickými oblastmi společnosti Takeda. Paradigm Therapeutics Ltd. v současné době působí pod názvem Takeda Cambridge Limited (TCB) a Takeda Singapore Pte. Limited (TSP).
Takeda prostřednictvím této integrace posílila svou marketingovou a vývojovou působnost v USA a dále prosazuje účinnost prostřednictvím svých obchodních operací. Po uzavření smlouvy se společností Abbott Laboratories se TAP stala plně vlastněnou dceřinou firmou společnosti Takeda a byla sloučena pod názvem Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA). Následně pak byly vývojové snahy společnosti TAP integrovány ve společnosti Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Millennium je jednou z předních biofarmaceutických firem, která má silnou základnu pro výzkum a vývoj (R&D) v onkologické oblasti. Společnost je průkopníkem v oblasti výzkumu proteinové homeostázy. S využitím doplňujících se silných stránek společnosti Millennium a Takeda budeme těžit ze značné synergie, kterou přináší prvotřídní znalosti, technologie a zkušenosti společnosti Millennium v onkologické oblasti.
Společnost Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Limited (TPAP) se sídlem v Singapuru zodpovídá za strategické a obchodní operace v Austrálii, Thajsku, Indonésii, Indii, Malajsii, Singapuru a na Filipínách. Takeda Clinical Research Singapore (se současným názvem TDC Asia), plně integrovaná v globální vývojové organizaci, slouží jako regionální centrum pro klinický vývoj mimo onkologickou oblast. TDC Asia usiluje o poskytování inovativních přípravků prostřednictvím sítě, která zahrnuje složky z různých terapeutických oblastí.
Dexilant (obecný název: dexlansoprazole) je první inhibitor protonové pumpy speciálně určený k průběžnému uvolňování léčivé látky ve dvou fázích. Má účinný a trvale udržitelný tlumicí vliv na sekreci žaludeční kyseliny.
Uloric objevený ve společnosti Teijin Pharma Limited, Uloric (obecný název: febuxostat) slouží k léčbě hyperurikemie u pacientů, kteří trpí dnou. Snižuje hladinu kyseliny močové v krvi hyperurikemických pacientů s dnou blokováním enzymu, který zodpovídá za syntézu kyseliny močové.
Takeda podporuje 10 zásad iniciativy Global Compact Spojených národů, které se týkají lidských práv, práce, životního prostředí a boje s korupcí. Tyto zásady začlenila do každého aspektu svých obchodních aktivit. Takeda navíc posílila své aktivity CSR založením vyhrazené organizace CSR v roce 2009.
Takeda navázala dlouhodobá probíhající partnerství s mezinárodními nevládními organizacemi a jinými skupinami na podporu jejich úsilí vylepšit dostupnost zdravotní péče pro obyvatele rozvojových zemí. Takeda Initiative je 10letý grantový program probíhající v letech 2010 až 2019, jehož cílem je podpořit globální fond na boj s AIDS, tuberkulózou a malárií (Global Fund) vytvořením kapacity zdravotnických pracovníků ve třech afrických zemích. Například v Nigérii v roce 2012 absolvovalo více než 11 000 učitelů školení s poučením o AIDS prostřednictvím programů, které částečně podporoval program Takeda Initiative. Tito učitelé pak o AIDS poučili více než 1,2 milionů studentů. Na základě těchto typů aktivit klesá v Nigérii šíření infekce HIV mezi mladými lidmi.
Takeda vytvořila globální kodex chování společnosti Takeda jako výchozí standard dodržování pokynů použitelný obecně pro skupinu společností Takeda Group, který pomáhá prosazovat jednotný přístup k otázkám dodržování pokynů ve všech provozech společnosti po celém světě.
Azilva (obecný název: azilsartan) je nový blokátor receptoru angiotensinu II (ARB). Prokázal mimořádnou účinnost při snižování krevního tlaku oproti předchozím ARB v klinických hodnoceních.
Výzkumné centrum Shonan Research Center se nachází ve městech Fujisawa a Kamakura v prefektuře Kanagawa. Nové pracoviště integruje výzkumná centra v Ósace a Tsukuba jako jádro globální výzkumné sítě společnosti Takeda pro urychlení inovací v objevování léků. Centrum má přibližně 1 200 výzkumných pracovníků, kteří pracují na různých fázích procesu výzkumu a vývoje od počátečního hledání cílů objevování léku, přes výběr potenciálních složek až k neklinickému hodnocení do uvedení přípravku na trh.
V září roku 2011 byla dokončena integrace švýcarské farmaceutické společnosti Nycomed. Nycomed má v Evropě a rozvojových zemích silnou pozici. Díky této integraci Takeda rozšířila své pole působnosti do více než 70 zemích a mohla posílit svou prodejní strukturu a odbornost s cílem poskytovat farmaceutické přípravky více pacientům a zdravotnickému personálu po celém světě.
Takeda od roku 2011 jako člen programu Global Compact LEAD Spojených národů pomohla vést korporátní snahy po celém světě, jejichž cílem bylo implementovat a šířit povědomí o 10 zásadách programu Compact v souvislosti s oblastmi, jako jsou lidská práva, pracovní standardy, životní prostředí a boj s korupcí.
Takeda podporuje oživení oblastí, na které mělo vliv velké zemětřesení na východě Japonska, darováním určité části zisku z prodeje Alinaminu. Skupina rovněž podporuje různé další dlouhodobé probíhající programy podpory.
Očkování mělo v uplynulých několika letech značný vliv na globální zdraví veřejnosti. Společnost Takeda se rozhodla globalizovat oblast věnovanou očkování, která je v Japonsku aktivní již více než 60 let.
Divize Vaccine Business Division podniká řadu kroků na posílení stávající oblasti očkování společnosti Takeda v Japonsku a také kroky na vývoj tuzemských dětských vakcín a posiluje výzkum a vývoj licencováním nových kandidátů na vakcíny a nových vývojových očkovacích platforem.
  • URL Pharma, Inc.: Přidání předního přípravku Colcrys (colchicine) určeného k léčbě záchvatů dny do našeho portfolia.
  • Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: Značné rozšíření naší působnosti a portfolia produktů v Brazílii.
  • LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.: Posílení našeho očkovacího byznysu. (V současné době Takeda Vaccines [Montana], Inc.)
  • Envoy Therapeutics, Inc.: Posílení platformy objevování léků s cílem umožnit identifikaci nových cílů.
Takeda stanovila nové zásady týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a prosazovala iniciativy s nimi spojené.
Mezi aktivity související s touto oblastí patří různé záležitosti, kterými se zabývá celý svět, jako je spotřeba vodních zdrojů a zachování biologické rozmanitosti. Mezi konkrétní budoucí plány patří posouzení a analýza environmentálního dopadu produktů skupiny v průběhu jejich životnosti a podrobný přístup k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí prostřednictvím využití LIME a dalších prostředků.
Tato léčba relapsovaného nebo refrakterního Hodkinova lymfomu a systemického anaplastického lymfomu velkých buněk byla licencována společností Seattle Genetics, Inc a společnost Takeda ji v roce 2012 představila v EU a v roce 2014 v Japonsku. Pacientům, kteří těmito vzácnými stavy trpí, přináší tento lék na předpis nové možnosti léčby.
Lotriga (obecný název: etylestery Omega-3-kyselin 90) je lék na předpis s vysokou koncentrací derivátů omega-3, na který poskytuje licenci Pronova BioPharma ASA. Je to první lék na předpis v Japonsku, který obsahuje EPA i DHA.
Přípravek Nesina (obecný název: alogliptin benzoate) původně vyvinula společnost Takeda California, Inc. a jedná se o léčbu cukrovky 2. typu, která snižuje hladiny krevní glukózy zbrzděním vývoje enzymu (DPP-4), který rozkládá peptid-1 podobný glukagonu (GLP-1), hormonu povzbuzujícímu vylučování inzulinu.
Principy motivovanosti žen (Women's Empowerment Principles – WEP) je sada principů pro firmy, které nabízejí pokyny k motivaci a posílení žen na pracovišti. Jsou výsledkem spolupráce mezi právním subjektem Spojených národů pro genderovou rovnocennost a motivace žen (UN Women) a programu Global Compact Spojených národů. Takeda podepsala prohlášení výkonného ředitele o podpoře principů WEP v prosinci 2013 a má v plánu dodržovat sedm principů posilujících jejich iniciativy na podporu aktivní účasti žen v korporátních aktivitách.
Díky integraci společnosti Inviragen, Inc. (se sídlem v Coloradu v USA) jsme získali uchazeče do inovativní sítě a špičkové technologie očkování pro živé i neaktivní viry. To značně ovlivnilo naši přítomnost na globálním trhu s očkovacími látkami.
Tato léčba depresivních poruch má licenci od dánské společnosti Lundbeck. Trintellix působí na jiném principu než stávající léčivé přípravky a očekává se, že přispěje k léčbě depresí u mnoha pacientů.
* Název přípravku se změnil z Brintellix na Trintellix (2016)
Entyvio je průlomový přípravek, který přináší nové možnosti léčby pacientů se zánětlivým onemocněním střeva, kterým nezabrala léčba stávajícími přípravky. Společnost Takeda představila přípravek Entyvio na trhu v EU a v USA v červnu 2014.
NINLARO byl v USA schválen roku 2015 jako první perorální inhibitor proteasomu a je výsledkem desetiletí vědeckého výzkumu oceňovaného Nobelovou cenou a výzkumů vícečetných myelomů