Povolit přístupnostPovolit přístupnost

Výzkum a vývoj

Náš globální tým výzkumných pracovníků a vědců spolu s našimi partnery využívá vědy k tomu, aby posunuli hranice toho, co je možné a přinášeli pacientům po celém světě transformační léčbu měnící život.

Našim cílem, kterého chceme dosáhnout zaměřením úsilí výzkumu a vývoje na čtyři léčebné oblasti a další cílené investice, je mít úspěch na špičce inovací, které řeší neuspokojené zdravotní problémy.

 Máme rozsah a odborné znalosti, abychom byli přední světovou  biofarmaceutickou  společností, založenou na hodnotách a  s dynamickým úsilím zaměřeným na výzkum a vývoj.

DALŠÍ INFORMACE >