Povolit přístupnostPovolit přístupnost

Osteosarkom

Většinou jsou postiženi mladiství ve fázi dospívání

Osteosarkom je vzácné nádorové onemocnění kostí. Sarkom se nejčastěji vyskytuje ve fázi růstu, to znamená u větších dětí a mladistvých, vzácně se vyskytuje také u starších dospělých. 
Rakovinou nazýváme obecně onemocnění, při kterých se buňky těla nekontrolovaně množí. U osteosarkomu se rakovinné buňky tvoří z ještě nezralých kostních buněk nazývaných osteoblasty. Úkolem osteoblastů je vytvářet v těle kostní masu. Jsou velmi aktivní během tělesného růstu. To je také důvodem, proč se sarkom většinou vyvine ve fázi rychlého růstu u mladistvých. 

Časté lokalizace: nad nebo pod kolenním kloubem

Osteosarkom se může vytvořit ve všech kostech. Nejčastěji se však vyskytuje v rychle rostoucích koncích dlouhých kostí stehna, bérce a nadloktí. Ve zcela vzácných případech se může objevit i v kostech trupu. 
 
Osteosarkomy dokáží rychle růst a působit na okolní tkáně. To často způsobuje bolest. Někdy se také projeví přetrvávajícím otokem nebo vyšší teplotou postižené oblasti. Potíže se často zhoršují při tělesné zátěži nebo v noci. Osteosarkomy se většinou tvoří v blízkosti kloubů, proto dle okolností dochází k omezení pohyblivosti. Osteosarkom se občas projeví zlomeninou kosti, ke které dojde bez rozpoznatelné příčiny nebo pouze při nepatrném poranění. Osteosarkom léčí specialisté ve vybraných centrech.