Povolit přístupnostPovolit přístupnost

Sociální odpovědnost v České republice

Stejně jako ostatní společnosti, které se řídí etickými zásadami skupiny Takeda, i společnost Takeda v České republice bere svou odpovědnost vůči společnosti velmi vážně. Tento závazek obnáší především pěstování otevřených a produktivních vztahů s primárními i sekundárními poskytovateli zdravotní péče, pacientskými iniciativami, regulatorními a vládními organizacemi, občanskými iniciativami a orgány farmaceutického průmyslu.

Společnost Takeda, člen Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), participuje v rámci České republiky na celoevropské iniciativě „Transparentní spolupráce“.

Metodická poznámka – 2022, Doprovodný dokument k transparentnosti plateb nebo jiného plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. zde

Metodická poznámka – 2021, Doprovodný dokument k transparentnosti plateb nebo jiného plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. zde

Metodická poznámka – 2020, Doprovodný dokument k transparentnosti plateb nebo jiného plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. zde

Takeda v roce 2022 podpořila tyto pacientské organizace

Zveřejnění podpory pacientských organizací za rok 2022
Název pacientské organizace Země Typy podpory nebo poskytovaných služeb Popis podpory nebo služby Peněžní hodnota podpory Nepeněžní přínos pro pacientskou organizaci Zaplacené poplatky za služby
Hlas onkologických pacientů CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektů pro onkologické pacienty 199 500 Kč
Pacienti IBD z.s. CZ - Česká republika Sponzorování vzdělávací akce Svatováclavská IBD konference 2022 – 17. ročník 50 000 Kč
Pacienti IBD z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektů vzdělávání IBD pacientů a jejich rodinných příslušníků. 186 000 Kč
Amelie, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektů pro onkologické pacienty 95 500 Kč
Český občanský spolek proti plicním nemocem, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora PR aktivit, související s plicními nemocemi 30 000 Kč
Český svaz hemofiliků CZ - Česká republika Sponzorování vzdělávací akce Mezigenerační setkání -společně o hemofilii 6.-8.5.2022 100 000 Kč
Diagnóza Leukémie, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora vzdělávacích projektů pro pacienty 30 000 Kč
HAE Junior z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektů pro HAE pacienty 50 000 Kč
Hemojunior, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora dětí s hemofílií a jejich rodinných příslušníků 150 000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektů pro pacienty s MM 120 000 Kč
Lymfom Help, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektů pre pacienty s lymfomem 99 750 Kč
META - spolek pacientů se střádavými onemocněními o.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora setkání pacientů s Fabry a Gauscher 155 000 Kč
Pacienti IBD z.s. CZ - Česká republika Sponzorování vzdělávací akce 1. ročník Pacientské karlovarské IBD konference 10 000 Kč
Česká asociace pro vzácná onemocnění CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektu: Systémová péče o pacienty se vzácným onemocněním 210 000 Kč
Český svaz hemofiliků CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora dospělých pacientů s hemofílii 150 000 Kč
HAE Junior z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora pacietů s HAE 68 620 Kč


Takeda v roce 2021 podpořila tyto pacientské organizace

Název pacientské organizace Země Typy podpory nebo poskytovaných služeb Popis podpory nebo služby Peněžní hodnota podpory Nepeněžní přínos pro pacientskou organizaci Zaplacené poplatky za služby 
Hemojunior, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora dětí s hemofílií a jejich rodinných příslušníků. CZK 300,000    
Český svaz hemofiliků CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora dospělých pacientů s hemofílii. CZK 300,000    
ČAVO - Česká asociace pro vzácná onemocnění  CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektu: Systémová péče o pacienty se vzácným onemocněním. CZK 190,000    
META - spolek pacientů se střádavými onemocněními o.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora setkání pacientů  s Fabry a Gauscher. CZK 200,000    
Pacienti IBD z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Svatováclavská IBD konference 2021 - 16. ročník. CZK 50,000    
Pacienti IBD z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora  IBD aplikace - tvorba edukační části. CZK 125,000    
ČOPN - Český občanský spolek proti plicním nemocem, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora PR aktivit, související s plicními nemocemi. CZK 30,000    
Amelie, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektů pro onkologické pacienty. CZK 65,000    
Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora publikace klubového časopisu Bulletin  pro pacienti s MM. CZK 120,000    
Pacienti IBD z.s. CZ - Česká republika Finanční podpora Podpora projektů vzdělávání IBD pacientů a jejich rodinných příslušníků. CZK 146,000    
Průvodce pacienta z.ú. CZ - Česká republika Finanční podpora Projekt HOP- Hlas onkologických pacientů. CZK 284,500    
Společnost pro mukopolysacharidosu CZ - Česká republika Finanční podpora Edukace pacientů s mukopolysacharidosou. CZK 120,000    

 

Takeda v roce 2020 podpořila tyto pacientské organizace

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Diagnóza Leukemie, z.s. Edukace pacientů s leukemií a jejich příbuzných 140.000 Kč
Průvodce pacienta z.s. Projekt HOP- Hlas onkologických pacientů 200.000 Kč
Pacienti IBD z.s. Podpora projektů vzdělávání IBD pacientů a jejich rodinných příslušníků 445.000 Kč
Revenium, z.s. Tiskoviny propagující činnost IBD/stoma sestry 130.000 Kč
AIFP APO - Akademie pacientských organizací 38.000 Kč
HAE Junior Edukace HAE pacientů, rodičů a jejich blízkých. Podpora tvorby loga a webové stránky PO 272.000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom Podpora publikace klubového časopisu Bulletin a informační brožury pro pacienti s MM 126.700 Kč
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s. (ČAVO) Podpora projektu: Systémová péče o pacienty se vzácným onemocněním 268.000 Kč

Český občanský spolek proti plicním nemocem Podpora PR aktivit, související s plicními nemocemi, zejména CHOPN, COVID 19 i dalšími diagnózami 30.000 Kč
Hemojunior Podpora dětí s hemofílií a jejich rodinných příslušníků 300.000 Kč
Český svaz hemofiliků Podpora dospělých pacientů s hemofílii 300.000 Kč
Český svaz hemofiliků Podpora home delivery projektu prostřednictvím certifkovaného kuriéra 30.000 Kč
Včelka domácí péče Spolufinancování zdravotníckého materiálu pro pacienty s hemofilií 40.000 Kč
Sdružení META Podpora setkání pacientů s Fabry a Gaucher 165.000 Kč
Celkem   2 484.700 Kč