Omogući pristupOmogući pristup

Takeda CSR

Takeda je posvećena stvaranju korporativne vrijednosti kroz razvoj izvanrednih farmaceutskih proizvoda i društveno odgovorno djelovanje.

Pristup ljudskim pravima

Posmatrajući poslovanje iz globalne perspektive, kompanija Takeda poduzima sve u svojoj moći da zaštiti ljudska prava u svakoj karici lanca vrijednosti.

Pristup radu

U ostvarivanju naše vizije pružanja pomoći pacijentima širom svijeta, stvaramo organizaciju koja omogućava potpuno iskorištenje našeg diverziteta i jedinstvene poslovne kulture.

Pristup zaštiti okoline

Ostvarujemo napredak u oblasti zaštite okoline, zdravlja i sigurnosti (EHS), uz srednjoročnu odnosno dugoročnu perspektivu ispunjavanja naših obaveza kao globalnog preduzeća.

SAZNAJTE VIŠE


Pristup borbi protiv korupcije

Kompanija Takeda je uspostavila globalni okvir propisa za borbu protiv korupcije i kontinuirano radi na njihovom poštivanju.