Omogući pristupOmogući pristup

Uslovi korišćenja

Ova web stranica je u vlasništvu i pod upravom Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda"). Korištenjem ove web stranice potvrđujete da ste saglasni sa sljedećim uslovima.

Autorsko pravo, robne marke, itd.

Sadržaj ove web stranice, uključujući dokumente i grafiku, zaštićen je prema važećim zakonima o autorskom pravu i robnim markama. Takeda Vam odobrava kopiranje, preuzimanje ili štampanje sadržaja isključivo za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu; pod uslovom da:

  1. sve napomene o autorskom pravu i ostale napomene o zaštićenom vlasništvu koje su ovdje sadržane moraju da ostanu u svim kopijama
  2. sadržaj ne smije da bude mijenjan ni na koji način
  3. korištenje ne smije da predstavlja povredu prava kompanije Takeda ili trećih lica (uključujući, bez ograničenja, iznošenje kleveta, ili povredu prava privatnosti ili prava na kontrolu korištenja ličnih atributa u javnosti).

Svaki drugi vid korištenja sadržaja je zabranjen, uključujući, bez ograničenja, korištenje na internetu ili na drugoj web stranici.

Svi nazivi proizvoda kompanije Takeda koji se navode na ovoj web stranici su robne marke čiji su vlasnici, ili čije licence posjeduje Takeda, njena zavisna društva ili pridružena društva.

Osim kao što je gore izričito predviđeno, nijedna odredba iz ovih Uslova ne može se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava po osnovu bilo kojeg patenta, robne marke ili autorskog prava kompanije Takeda ili trećeg lica.

Medicinske informacije

Ova web stranica može da sadrži informacije o proizvodima koji ne moraju da budu dostupni u svim zemljama, ili koji mogu da budu dostupni pod različitim robnim markama, za različite indikacije, u različitim dozama, ili u različitoj jačini. Mnogi od navedenih proizvoda su dostupni isključivo na recept koji propiše Vaš ljekar. Nijedna odredba iz ovih Uslova ne treba da se smatra za zauzimanje, promociju ili indikaciju za bilo koji lijek koji se izdaje na recept, uključujući i one koji su u fazi razvoja.

Sve informacije o proizvodima koje su sadržane u ovim Uslovima nikada ne treba koristiti kao zamjenu za savjet Vašeg ljekara ili drugog davaoca zdravstvenih usluga.

Odricanje od odgovornosti

SADRŽAJ OVE WEB STRANICE JE POSTAVLJEN "U POSTOJEĆEM STANJU", BEZ GARANCIJA ILI JEMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PREĆUTNIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE ILI JEMSTVA U POGLEDU TAČNOSTI, POUZDANOSTI, POTPUNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU ILI NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA TREĆIH LICA OVIM SADRŽAJEM, ILI GARANCIJA ILI JEMSTAVA DA JE PRISTUP OVOJ WEB STRANICI BEZ GREŠAKA ILI DA OVA WEB STRANICA NEMA KOMPJUTERSKE VIRUSE. 
Ukoliko su bilo koji od gornjih izuzetaka u pogledu garancija neizvršni, ostali izuzeci koji su gore navedeni i dalje ostaju na snazi u maksimalnoj mjeri koju dozvoljava pravo date jurisdikcije. Takeda ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili povredu koji su posljedica Vašeg pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj web stranici ili oslanjanja na bilo koji sadržaj ove web stranice.  

 

 

Izmjene u korištenju i prestanak korištenja

Takeda zadržava pravo na dopune, brisanje ili izmjenu informacija na ovoj web stranici u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja. Takeda također zadržava pravo da povuče ovu web stranicu u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja.

Informacije koje Vi obezbjeđujete

Od kompanije Takeda se ne traži da odgovori na bilo koji dopis poslat elektronskom poštom, ili na druga saopštenja. Sadržaj svih saopštenja koja pošaljete kompaniji Takeda elektronskom poštom ili na neki drugi način se ne smatra za povjerljive i zaštićene vlasničke informacije. U skladu sa važećim zakonima, Takeda i njena pridružena društva zadržavaju pravo na korištenje ovakvih saopštenja za bilo koju namjenu i na reproduciranje, objavljivanje i objelodanjivanje ovih informacija trećim licima bez ograničenja ili nadoknade. Takeda i njena pridružena društva također mogu, u skladu sa važećim zakonima, slobodno da koriste bez ograničenja i bez nadoknade za Vas sve ideje, koncepte, tehničko znanje i iskustvo (know-how), tehnike i slično sadržane u bilo kom saopštenju koje dostavite kompaniji za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, razvoj, proizvodnju i plasiranje proizvoda.

Anonimni podaci i “kolačići”

Takeda može da prikuplja i obrađuje anonimne informacije o Vašim posjetama na ovoj web stranici, kao što su neke od stranica koje posjećujete i neke od pretraga koje vršite. Ovakve anonimne informacije Takeda koristi kao pomoć za poboljšanje sadržaja web stranice i kompilaciju zbirnih statističkih podataka o pojedincima koji koriste web stranicu za interne potrebe ispitivanja tržišta. Pri tome, Takeda može da instalira “kolačiće.”

Linkovi

Takeda nije izvršila pregled web stranica trećih lica koji mogu da imaju link do, ili od ove web stranice i ne podržava i ne snosi odgovornost za sadržaj bilo koje stranice ovih trećih lica. Korištenje ove web stranice podliježe uslovima svake navedene web stranice.

Svaki vlasnik web stranice koji želi da ima link do ove web stranice, mora da pribavi unaprijed dozvolu od kompanije Takeda.

Informacije objavljene preko društvenih mreža

Izdanja vijesti, finansijski izvještaji i ostalo koji su postavljeni na eksternoj web stranici smatraju se za  informacije koje je Takeda zvanično objavila, i ove informacije postavljene preko dole navedenih Korporativnih naloga i preko naloga na socijalnim mrežama zaposlenih kompanije Takeda ne izražavaju obavezno zvanične stavove kompanije Takeda.

Korporativni nalozi kompanije Takeda na društvenim mrežama

U nastavku su navedeni Globalni korporativni nalozi kompanije Takeda. Takeda Pharmaceutical Company Limited zvanično ne priznaje nijedne druge naloge.

            https://twitter.com/takedabih

RSS kanal kompanije Takeda

Takeda nudi najnovije kompanijske informacije preko RSS kanala. Registracija na donju adresu pomoću Vašeg čitača ili web-pregledača kompatibilnog sa RSS omogućava Vam da automatski dobijate najnovije vijesti sa Takeda.com koje se ažuriraju, bez potrebe da posjećujete ovu web stranicu.  

Mjere predostrožnosti za korištenje

  • Obezbijeđen RSS može se koristiti isključivo za privatnu upotrebu.
  • Obezbjeđenje informacija preko RSS može biti obustavljeno ili prekinuto bez prethodnog obavještenja.
  • Napominjemo da sadržaj i format obezbijeđenog RSS podliježu izmjeni bez prethodnog obavještenja.
  • Molimo za razumijevanje zbog toga što Takeda ne odgovara na pojedinačne zahtjeve za objašnjenjima ili na pitanja o načinu korištenja RSS.
  • Molimo za razumijevanje da neki web-čitači ne podržavaju naš RSS.

Mjerodavno pravo

Ovi uslovi su uređeni i tumače se u skladu sa zakonima Japana. Svaki spor, rasprava i/ili nesuglasica koji mogu da proisteknu u vezi sa ovim Uslovima podliježu isključivoj sudskoj nadležnosti Okružnog suda u Osaki, Osaka, Japan, kao suda prve instance.