Kirish imkoniyatini yoqish Kirish imkoniyatini yoqish

Ommaviy axborot vositalari va ommaviy aloqalar

Nadira Berdali

elektron pochta manzili: nadira.berdali@takeda.com

Telefon: +7 (727) 2444004 (ichki telefon 1332)