Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Ključni elementi u centru naše inovacije

Tehnologija, uvid i strast

Kada vam lekar prepiše lek, treba da obratite veću pažnju na to koliko tableta uzimate i kada ih uzimate, nego na njihov sadržaj. Savremeni lekovi predstavljaju rezultat decenija rigoroznih istraživanja, nebrojenih neuspeha u laboratoriji i možda iznenađujućih proboja - i sve to se događa pre nego što se podnesu na laboratorijsko testiranje neophodno da bi se dobilo regulatorno odobrenje.

Ali pažljivije pogledajte etiketu i među sastojcima ćete najverovatnije naći jedan suštinski sastojak ili više njih - Aktivni farmaceutski sastojci (Active Pharmaceutical Ingredients, API) - koji nečemu što može izgledati samo kao bela tabletica može dati sposobnost da vam preobrati život.

Razvoj API-ja nikada nije rutinski postupak. Iako je potencijal za uspeh, koji nekada nije godinama, već decenijama daleko u budućnosti, našim naučnicima treba i izuzetna strast i veoma ozbiljna posvećenost ovoj misiji. Imajući u vidu probleme koji se očekuju na tom putu, istrajnost je nešto što mora da postoji, kao i fleksibilnost da se prepoznaju nove mogućnosti koje mogu da proisteknu iz nečega što deluje kao neuspeh.

Prirodno je da smo kao kompanija ujedinjeni i dajemo podršku našim istraživačima u ovoj misiji nalaženja novih lekova i učinićemo sve da ih podržimo tokom otkrića i razvoja novih API-ja. Naša najsavremenija tehnologija i objekti svuda po svetu stalno se razvijaju kako bi iskoristili nova otkrića.

To što zaposleni sa decenijama iskustva iza sebe dele ekspertsko znanje sa mlađim kolegama predstavlja suštinski deo naše radne kulture i igra važnu ulogu u brizi o odnosima u snažnoj zajednici, kao i u obezbeđivanju održavanja kvaliteta naših proizvoda.

Od laboratorije do pacijenta

Kada jednom dođe do razvoja API-ja, kada se usavrši i testira, sledeći izazov je njegova proizvodnja u potrebnoj količini. U besprekorno čistim prostorijama, precizno izmerene kombinacije praška i tečnosti stavljaju se u ogromne reaktore čija zapremina može da bude i do 3.000 litara, greju se, filtriraju i potom suše kako bi postale konačni proizvod. Jedan proizvodni ciklus može da proizvede 100 kilograma API-ja, što odgovara broju od 10 miliona tableta, ako svaka sadrži 10 miligrama supstance.

Kada se proizvedu, zajedno sa precizno kontrolisanom količinom API-ja, ove tablete prolaze kroz automatizovane postupke pakovanja i testiranja, pre nego što dođu do distributivnog lanca. Tek nakon ovog podužeg postupka, doći će konačno do vas.

Nijedna etiketa na bočici sa tabletama nikad neće biti dovoljno velika da ispriča čitavu priču o razvoju leka. Umesto toga se na njoj nalazi spisak API-ja koji se tu nalaze, ali vi ćete znati da se tu krije mnogo toga više od onog što se na prvi pogled vidi.