Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Takeda's CSR

Kompanija Takeda je posvećena stvaranju korporativnih vrednosti kroz razvoj vrhunskih farmaceutskih proizvoda kao i kroz sprovođenje društveno odgovornih aktivnosti.

Ljudska prava

 

Uzimajući u obzir dešavanja na globalnom nivou, kompanija Takeda čini sve što je u njenoj moći da radi na  zaštiti ljudskih prava kroz svaku svoju aktivnost i u svakoj oblasti sistema  vrednosti.

SAZNAJTE VIŠE

Pristup radu

 

Da bismo ostvarili našu viziju, odnosno pomogli pacijentima širom sveta, mi stvaramo organizaciju u kojoj će se u potpunosti iskoristiti prednosti različitosti i jedinstvene kulture.

SAZNAJTE VIŠE

Očuvanje životne sredine

 

Težimo kao očuvanju životne sredine, zdravlja i bezbednosti (EHS)  na srednjoročnom i dugoročnom planu kako bismo ispunili svoje odgovornosti kao globalno preduzeće.

SAZNAJTE VIŠE

Borba protiv korupcije

 

Kompanija Takeda posluje u skladu sa svojim globalno definisanim politikama borbe protiv korupcije i njeno poslovanje će i ubuduće biti usklađeno s njima.

SAZNAJTE VIŠE