Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Istraživanje i razvoj

 

Naš globalni tim istraživača i naučnika, zajedno sa našim partnerima, radi na najvećim naučnim dostignućima i pomera granice mogućeg sa ciljem da pacijentima širom sveta omogući nove načine zdravstvene zaštite i terapije koje menjaju život. 

Naš cilj je da koristimo najsavremenije tehnologije kako bi rešili do sada nerešene zdravstvene potrebe pacijenata i zato su svi naši napori u sektoru istraživanja i razvoja usmereni na četiri terapijske oblasti i druge ciljane investicije, i to radimo i kroz interno istraživanje i razvoj i u saradnji sa partnerima iz različitih sektora. 

Imamo dovoljno resursa i stručnog znanja da budemo vodeća globalna, biofarmaceutska kompanija koja je zasnovana na vrednostima, istraživanju i razvoju, i koja se nesmetano može upustiti u raznovrsna i dinamična istraživanja i razvojne procese.