Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Naši korporativni simboli

1781. planine koje grle

Priča o Takedi je krenula iz prodavnice Čobei Omije. Ovaj znak je zasnovan na „Planinama koje grle“ (Dakijama), kompanijskoj oznaci brenda Omija sa dodatim karakterom „hon“, što ukazuje na glavnu porodicu proširenog klana. Dve planine predstavljaju jednu planinu iz Omija, rodnog mesta ovog klana, i drugu planinu iz Osake, gde je osnovana prodavnica.

1898. kompanijska oznaka, krljušt

Ovaj zaštitni znak je registrovan 1898. godine kako bi se upotrebio na proizvodima koji zadovoljavaju japanske farmaceutske standarde. „Uroko“ je postao zvaničan znak kompanije 1943. godine kada je naziv kompanije promenjen u Takeda Pharmaceutical Industries, Ltd, jer je jednostavan i lako se pamti. Ovaj znak se i danas koristi kao Takedin logotip u Japanu. Trougao simbolizuje riblju krljušt (uroko na japanskom jeziku), a znak se smatra simbolom za sreću, pošto riblja krljušt predstavlja starost i rast tokom godina, kao godovi na drvetu.

1909. znak čaplje

Ovaj zaštitni znak koji simbolizuje snežnobelu čaplju je dizajniran da bi se koristio za proizvode visokog kvaliteta koji prevazilaze japanske farmaceutske standarde. Ovaj znak simbolizije visok kvalitet Takedinih proizvoda i posvećenost koju imamo da služimo društvu sa integritetom.

1961. logotip za upotrebu van zemlje

Takedin logotip za inostranstvo predstavlja ažuriranu, modernu verziju znaka „Planine koje grle“ (Dakijama). Ranije je Takeda koristila ovaj logotip u crnoj boji. Međutim, trenutno je crven, iste boje kao i logotip „Krljušt“ (Uroko).