Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Transparentnost

Saradnja između industrije i zdravstvenih radnika ide u korist pacijenata. To je odnos koji je doneo brojne inovativne lekove i promenio način na koji mnoge bolesti utiču na naše živote. Industrija i zdravstveni radnici sarađuju u raznim aktivnostima, od kliničkih istraživanja, preko širenja najbolje kliničke prakse, pa do razmene informacija o tome kako se novi lekovi uklapaju u život pacijenata. Povećavanjem transparentnosti ovog važnog odnosa, koji je već dobro regulisan, gradi se i jača osnova za buduću saradnju. Društvo ima sve veća očekivanja po pitanju transparentnosti, posebno u sferi zdravstva. Takeda, kao član Evropske federacije udruženja farmaceutskih kompanija („EFPIA“), želi da obezbedi dalje ispunjavanje tih očekivanja.

Serbia

2022

2021

2020

2019

North Macedonia

2022

2021

2020

2019

 

Ako imate komentar ili pitanje u vezi sa načinom na koji Takeda obrađuje vaše informacije, u vezi sa ovim metodološkim objašnjenjem, sadržajem koji se obelodanjuje ili Takedinom politikom zaštite privatnosti, molimo vas da se obratite Predstavništvu Takeda GmbH Beograd. Osoba za kontakt: Nela Čubrak, poštanska adresa: Bulevar Zorana Đinđića 64A, Beograd, Srbija, imejl: [email protected], faks: +381 11 2670 632. 


Objavljeni podaci se ne mogu koristiti za druge svrhe osim u cilju transparentnosti navedene u Pravilniku EFPIA o obelodanjivanju podataka o prenosu vrednosti zdravstvenim radnicima/organizacijama. Publikacija ne daje opštu dozvolu za one koji pristupaju web stranici u cilju sprovođenja dodatne obrade podataka zdravstvenih radnika, kao što je poređenje podataka objavljenih na web starnicama drugih članica EFPIA.