Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

2015
Saradnja sa udruženjima pacijenata u 2015. godini

Naziv organizacije pacijenata Svrha organizacije pacijenata Opis sponzorstva Datum plaćanja Vrednost sponzorstva (RSD) 
Udruženje obolelih od limfoma (LIPA)  Udruženje obolelih od limfoma LIPA nastoji da poboljša informisanost javnosti o limfomu Donaciju finansijskih sredstava, koja su neophodna za realizaciju programskih aktivnosti udruženja predviđenih planom za period jun-decembar 2015: Lifleti “Patuljci” i “Prepoznaj simptome” po 4000 kom., Posteri štampa 100 kom., Organizovanje tribina Niš, BG, K 24/9/2015 120.000 RSD