Omogući pristupačnost Omogući pristupačnost

Gradimo povjerenje

8_Career

Takeda ulaže neprekidne napore u izgradnju dubljeg povjerenja i ugleda, prije svega putem transparentnih interakcija sa zajednicom. Poštovanje naših osnovnih vrijednosti duboko je ugrađeno u sve aktivnosti usmjerene k pacijentima i klijentima.