Omogući pristupačnost Omogući pristupačnost

Korporativna filozofija

Naša korporativna filozofija nazvana takedizam te misija, vizija i vrijednosti razvijale su se tijekom 230 godina naše povijesti. Zasnovan na vrijednostima etičnosti, pravednosti, čestitosti i ustrajnosti, takedizam je  temelj svih naših postupaka u svakodnevnom radu i najvažniji segment naše korporativne filozofije.

Misija

Predvođenjem inovacija u medicini težimo boljem zdravlju ljudi diljem svijeta.

Vizija

Takedina „Vizija 2020“ određuje što mi kao globalna kompanija želimo postići do 2020. godine. Utemeljen na korporativnoj filozofiji takedizmu, naš je zadatak ujediniti snagu različitosti u našoj organizaciji te kroz suradnju sa zdravstvenim radnicima, bolesničkim udrugama i drugim dionicima u hrvatskom zdravstvenom sustavu razumjeti sve njihove potrebe. Naša strast prema medicini i poboljšanju života omogućit će nam da ljudima širom svijeta život činimo zdravijim i sretnijim i sljedećih 230 godina.

 

Takedizam i vrijednosti

Takedizam je nepromjenjiv skup ključnih vrijednosti koji primjenjujemo u svim našim aktivnostima. Mi, članice Takeda grupe, obvezujemo se na etičnost u svakom trenutku, a naročito u teškim i izazovnim situacijama. Etičnost se odnosi na pridržavanje najviših standarda, pošteno i časno postupanje u svakoj aktivnosti te ustrajnost u nalaženju optimalnih rješenja. Iskazivanjem tih vrlina izražavamo  predanost izgradnji povjerenja i osjećaja sigurnosti sviju oko nas,  kao i odlučnost u širenju naše poslovne djelatnosti.

Različitost – Takeda poštuje i u svoje dnevne aktivnosti uključuje širok krug ljudi i ideja.

Timski rad – Takeda stvara jake timove bez granica kroz pravedan odnos i poticanje zajedničkih ciljeva.

Preuzimanje odgovornosti – Takeda svakodnevno radi na ispunjavanju obveza prema svojim dionicima.

Transparentnost – Takeda na primjeren način omogućuje dostupnost informacija i potiče dijalog s dionicima, gradeći tako međusobno povjerenje.

Strast – Takedu pokreću ustrajnost i jaka želja da pomaže bolesnicima.

Inovacija – Takeda svakodnevno implementira hrabre inicijative.

Kao temelj kulture koja prožima čitavu organizaciju, ova se načela primjenjuju u svim dijelovima svijeta, uključujući i Hrvatsku.

Bolje zdravlje, sretnija budućnost

Već više od 230 godina stvaramo inovativne lijekove i pomažemo bolesnicima da vrate vrijedne trenutke života koje im je oduzela bolest. Uz nove mogućnosti u medicini, od prevencije do skrbi i liječenja, odlučni smo pomoći još većem broju ljudi da u potpunosti uživaju u životu.

Strateški putokaz

Naš strateški plan ima četiri stupa koji utvrđuju korake za postizanje Vizije 2025. Usredotočit ćemo se na Vrijednosti, Ljude, Istraživanje i razvoj, te na poslovne performanse jer oni će nam pomoći u napredovanju prema Viziji 2025. Oni se moraju redovito pregledavati kako bi pratili napredak i osigurali da ostanemo na putu do Vizije 2025.

Postavili smo jasne ciljeve, planove i KPI-jeve kako bismo služili potrebama naših pacijenata, gdje god bili i zadobili povjerenje društva i naših kupaca.

Vrijednosti

Takeda-izam (integritet, pravednost, poštenje, upornost) i pacijent, povjerenje, reputacija i poslovanje duboko su ukorijenjeni u naše načine rada. Koristimo ih za donošenje odluka i poduzimanje mjera kako bismo osigurali našu predanost kvaliteti i činjenju prave stvari – u svakom trenutku.

Ljudi

Takeda ima nepokolebljivu predanost pacijentima i gradi organizaciju usredotočenu na pacijenta i klijenta. Naše lokalne organizacije su osposobljene da na najbolji mogući način zadovolje potrebe pacijenata i klijenata.

Naši zaposlenici su temelj našeg uspjeha. Stvaramo raznoliko, uključivo, sigurno, otvoreno i kolaborativno radno okruženje u kojem zaposlenici mogu pridonositi, raditi i rasti kao pojedinci. 

Takedini lideri pokazuju strateško razmišljanje, pronalaze inovativne načine na koje se ophode s pacijentima, izgrađuju povjerenje društva, jačaju naš ugled i povećavaju poslovanje. Oni stvaraju okruženje koje nadahnjuje i omogućuje ljudima da surađuju i pomiču organizaciju prema naprijed. Oni se usredotočuju na nekoliko naših definiranih prioriteta i pružaju vrhunske rezultate. Unapređuju mogućnosti naše organizacije za danas i budućnost.

Istraživanje i razvoj

Takeda ima motor istraživanja i razvoja svjetske klase, koji utječe na život pacijenata prenošenjem znanosti u lijekove koji mijenjaju život. 

Kao tvrtka koja se temelji na istraživanju i razvoju, naše istraživačke napore usredotočujemo tamo gdje želimo biti na samom vrhu inovacija. Imamo istraživačke centre koji se usredotočuju na četiri temeljna terapijska područja onkologije, gastroenterologije (GI), rijetkih bolesti i neuroznanosti. 

Naš produktivni motor istraživanja i razvoja koristi kombinirani pristup unutarnjih i vanjskih inovacija za ostvarenje održivog kanala. Također imamo ambiciju biti među najboljim partnerima u industriji.

Poslovna performansa

Takeda je usredotočena na dugoročni profitabilni rast kroz šest poslovnih vodiča. To uključuje naša četiri glavna terapijska područja onkologije, gastroenterologije (GI), rijetkih bolesti i neuroznanosti, plus terapije dobivene iz krvne plazme (PDT) i cjepiva. Stroga financijska disciplina pomaže ostvariti profitabilan rast i pružiti što je moguće veći pristup našim lijekovima. Sve to omogućit će nam da budemo konkurentniji i činimo više za pacijente kako bi riješili neispunjene medicinske potrebe.