Omogući pristupačnost Omogući pristupačnost

Prijava nuspojava

Ako uzimate Takedin lijek i primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Nuspojave možete prijaviti tvrtki Takeda Pharmaceuticals Croatia, na adresu elektroničke pošte [email protected]. Nuspojave također možete prijaviti prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Nuspoave možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), internetska stranica www.halmed.hr ili potražite aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.