Omogući pristupOmogući pristup

Korporativna filozofija

Misija

Cilj naše misije je bolje zdravlje i svjetlija budućnost za ljude širom svijeta putem vrhunskih inovacija u medicini

Vizija za 2025.

Služimo potrebama naših pacijenata, bez obzira na to gdje se nalaze. Mi filozofijom Takedaizma pridobijamo povjerenje društva i klijenata. Prepoznati smo kao najbolji zbog agilnosti i inovativnosti, kvaliteta koji nam pomažu da izgradimo kontinuitet u ostvarenju rasta iz godine u godinu.

Vrijednosti

Strateški putokaz

Naša strateška mapa puta oslanja se na četiri ključne postavke iz kojih proizilaze koraci za ostvarivanje Vizije 2025. Fokusirat ćemo se na vrijednosti, ljude, istraživanje i razvoj te poslovni učinak kao pretpostavke za naš napredak u skladu s Vizijom 2025. Sprovodit ćemo redovne revizije kako bismo pratili postignuti napredak i ostali na zacrtanom putu realizacije Vizije 2025.
Postavili smo određene ciljeve, planove i indikatore uspješnosti da bismo zadovoljili potrebe naših pacijenata, ma gdje se nalazili, te stekli povjerenje zajednice i naših kupaca.

Vrijednosti

Takedaizam (integritet, pravednost, poštenje, istrajnost) i pacijenti, povjerenje, reputacija i poslovnost, duboko su utkani u naš način poslovanja. Oslanjamo sa na njih pri donošenju odluka i poduzimanju koraka da bi naša predanost kvalitetu i ispravnom poslovanju ostala neupitna – u svakom trenutku.

Kompanija Takeda gaji nepokolebljivu predanost pacijentima i izgradnji organizacije usmjerene na potrebe pacijenata i kupaca. Naše lokalne organizacije osnažene su da na najbolji način odgovore potrebama pacijenata i kupaca.

Naši zaposlenici temelj su našeg uspjeha. Gradimo diverzificirano, inkluzivno, sigurno, otvoreno radno okruženje u kojem se potiče saradnja i u kojem zaposlenici mogu dati svoj doprinos, postići rezultate i individualni napredak.

Lideri kompanije Takeda demonstriraju strateško razmišljanje, pronalaze inovativne načine pružanja usluga pacijentima, grade povjerenje u društvu, jačaju našu reputaciju i šire poslovanje. Oni stvaraju okruženje koje pruža inspiraciju i omogućava saradnju među ljudima i napredovanje organizacije. Usredsređuju se na naše definirane prioritete i postižu vrhunske rezultate. I jačaju sposobnosti naše organizacije, kako danas tako i u budućnosti.

Istraživanje i razvoj (R&D)

Pokretač kompanije Takeda je mehanizam za istraživanje i razvoj svjetskog ranga koji preobražava naučna dostignuća u lijekove i tako mijenja živote pacijenata.

Kao kompanija pokretana istraživanjem i razvojem, svoje istraživačke aktivnosti fokusiramo na oblasti u kojima želimo biti predvodnici inovacija. Naši istraživački centri fokusirani su na četiri ključne terapijske oblasti, onkologiju, gastroenterologiju, rijetke bolesti i neurologiju.

Naš visokoproduktivni mehanizam istraživanja i razvoja koristi kombinovani pristup internih i eksternih inovacija u svrhu ostvarivanja održivog dotoka inovativnih rješenja. Uz to, naša je ambicija da budemo jedan od najpoželjnijih poslovnih partnera u našoj djelatnosti.

Poslovanje
Učinak

Kompanija Takeda je usmjerena na dugoročni profitabilni rast kroz šest pokretača poslovanja. Oni uključuju naše četiri ključne terapijske oblasti, onkologiju, gastroenterologiju, rijetke bolesti i neurologiju, kao i terapije zasnovane na derivatima plazme (PDT) te vakcine. Stroga finansijska disciplina pomaže u održavanju profitabilnog rasta i pružanju najsveobuhvatnijeg mogućeg pristupa našim lijekovima. Sve nabrojano nam omogućava da budemo konkurentni i učinimo više za pacijente sa nezadovoljenim medicinskim potrebama.

Povezani sadržaj