Omogući pristupOmogući pristup

Podaci o kompaniji

Takeda je globalna farmaceutska kompanija koja se zasniva na istaknutoj 235-godišnjoj istoriji, koju pokreću inovacije i fokus na pacijente i čiji je cilj bolje zdravlje i svjetlija budućnost za ljude širom svijeta.

Opšte informacije

Naziv kompanije
Takeda Pharmaceutical Company Limited

Tokyo Head Office
12-10, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8668

TEL.: +81 3 3278-2111
FAKS: +81 3 3278-2000

Head Office
1-1. Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka 
540-8645

TEL.: +81 6 6204-2111
FAKS: +81 6 6204-2880

Osnivanje
12. juni 1781.

Inkorporacija
29. januar 1925.

Predstavnik direktora
Predsjednik & Generalni direktor: Christophe Weber

Uplaćeni kapital
65,2 milijarde jena *Zaključno s 31. martom 2016.

Broj zaposlenika
6.638 (osn.), 29.900 (kons.) *Zaključno s 31. martom 2017.

Broj dioničara
287.020 *Zaključno s 31. martom 2017.

Obim poslovanja
Istraživanje & i razvoj, proizvodnja, prodaja i marketing, uvoz/izvoz farmaceutskih lijekova itd.

Centri za istraživanje i razvoj (Research & Development, R&D)
Tokyo, Osaka, Shonan, Hikari (Japan), Palo Alto, San Diego, Deerfield, Boston, Bozeman, Madison, Fort Collins (SAD), Rio de Janeiro (Brazil), Cambridge, London (U.K.), Singen (Njemačka), Zurich (Švajcarska), Guangzhou, Shanghai (Kina), Singapore

Centri za proizvodnju
Japan (Osaka, Hikari), Italija, Irska, Njemačka, Austrija, Danska, Belgija, Norveška, Poljska, Rusija, Kina, Indonezija, Meksiko, Brazil, Argentina, Kolumbija, Estonija, Indija

Podružnice i pridružene kompanije
Grupacija Takeda sastoji se od 151 kompanije, uključujući matičnu kompaniju koja podnosi ove konsolidirane finansijske izvještaje, 135 konsolidiranih podružnica i 15 pridruženih kompanija s obračunavanjem po metodi dioničkog vlasništva *Zaključno s 31. martom 2016.

Lokacije kancelarija u Japanu

Istraživački objekti

Shonan Research Center
26-1, Muraoka-Higashi 2-chome, Fujisawa, Kanagawa
251 - 8555

TEL.: +81 -466- 32- 2111

Osaka Research Center
17-84, Jusohonmachi 2-chome, Yodogawa-ku, Osaka
532 – 8686

TEL.: +81- 6- 6300- 6111

Baze za proizvodnju

Osaka Plant
17-84, Jusohonmachi 2-chome, Yodogawa-ku, Osaka
532 – 8686

TEL.: +81- 6- 6300- 6111

Hikari Plant
4720, Takeda , Mitsui, Hikari, Yamaguchi 743-8502

TEL.: +81- 833- 71- 1600