Omogući pristupOmogući pristup

Razvoj kompanije Takeda kao međunarodne farmaceutske kompanije: 2000. -

Kako bi koncentrirala upravljačke resurse na farmaceutske kompanije, Takeda je u okviru Srednjoročne strategije rasta za period 2001. - 2005. obustavila poslovanje u oblasti zdravlja životinja, masovne proizvodnje vitamina, poslove s uretanskim hemikalijama, s hranom, poljoprivredom i životnom sredinom.
Takeda Pharma GmbH i njene dvije podružnice u potpunom vlasništvu, Takeda Pharma Ges.m.b.H u Austriji i Takeda Pharma AG u Švajcarskoj, postaju podružnica u potpunom vlasništvu kompanije Takeda Europe Holdings B.V. Iste godine je osnovana Takeda Pharma Ireland Limited, radi jačanja globalne proizvodne mreže kompanije Takeda. Ova fabrika za masovnu proizvodnju je 2009. godine integrirana u kompaniju Takeda Ireland Limited.
Bio-kompanija Syrrx, Inc. iz Sjedinjenih Država je integrirana u globalnu mrežu za istraživanje i razvoj (Research & Development, R&D) kompanije Takeda i trenutno posluje pod imenom Takeda California, Inc.
Kompanija Syrrx je tada posjedovala najbolju svjetsku tehnologiju kristalografije s visokim protokom X-zraka za analizu proteina, a njena integracija predstavlja prvu ekspanziju programa za otkrivanja lijekova kompanije Takeda izvan Japana.
Rozerem (generičko ime: ramelteon) ima drugačiji mehanizam djelovanja od konvencionalnih terapija za nesanicu. Djeluje na receptore melatonina kako bi izazvao stanje približno fiziološkom prirodnom snu. Pošto lijek promovira spavanje bez potrebe za suzbijanjem anksioznosti ili sedacijom, očekuje se da će pokazati dobar sigurnosni profil.
Kompanija Takeda Pharmaceuticals Europe Limited upravlja operacijama u Evropi i ubrzava strategije sa srednjoročnom do dugoročne perspektive širom Evrope.
Završetak rada na novim kancelarijama kompanija Takeda Pharmaceuticals North America i Takeda Global R&D Center u Sjedinjenim Državama predstavlja veliko postignuće u smislu jačanja našeg prisustva u Sjevernoj Americi i poslovanja u Sjedinjenim Državama.
Takeda objavljuje integrirani godišnji izvještaj koji, pored finansijskih informacija, sadrži i nefinansijske informacije o našim inicijativama u oblasti ljudskih prava, zaštite prirodne sredine i rada sa zajednicama.
Kako bismo osigurali da naše objelodanjivanje ovih informacija zainteresovanim stranama bude što potpunije, sastavili smo i brošuru s CSR podacima. Iz razloga očuvanja prirodne sredine, brošura s CSR podacima je dostupna samo u PDF formatu i formatu e-knjige, te sadrži više detalja o CSR podacima iz godišnjeg izvještaja u ažuriranom formatu: Brošura s CSR podacima
Integracijom kompanije Paradigm Therapeutics i njene podružnice u Singapuru, Takeda dodatno unapređuje naše kapacitete za rad na višestrukim novim ispitivanim lijekovima (Investigational New Drug, IND). Paradigm Therapeutics Ltd. je bio-kompanija uspostavljena od strane istraživača Univerziteta u Kembridžu 1999. godine. Kompanija Paradigm je razvila perspektivan kontinuitet u otkrivanju novih lijekova i jedinjenja koja se preklapaju s ključnim terapijskim oblastima od interesa za kompaniju Takeda. Paradigm Therapeutics Ltd. trenutno posluje pod nazivima Takeda Cambridge Limited (TCB) i Takeda Singapore Pte. Limited (TSP).
Ovom integracijom Takeda jača svoje marketinške i razvojne funkcije u Sjedinjenim Državama i dodatno unapređuje efikasnost svog poslovanja. U dogovoru s laboratorijom Abbott Laboratories, TAP postaje podružnica u potpunom vlasništvu kompanije Takeda i spaja se s kompanijom Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA). Kasnije je razvojna funkcija TAP-a integrirana u kompaniju Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Millennium je jedna od vodećih svjetskih biofarmaceutskih kompanija, koja ima snažan kontinuitet istraživanja i razvoja (R&D) u oblasti onkologije. Ova kompanija je pionir u oblasti istraživanja proteinskih homeostaza. Korištenjem komplementarnih snaga kompanija Millenium i Takeda profitiramo na značajnim sinergijama, kao što su izvrsnost kompanije Millenium u znanju i tehnologiji ali i iskustvo u oblasti onkologije.
Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Limited (TPAP), sa sjedištem u Singapuru, je kompanija odgovorna za strateške i komercijalne operacije u Australiji, Tajlandu, Filipinima, Indoneziji, Indiji, Maleziji i Singapuru. Potpuno integrirana u globalnu razvojnu organizaciju, kompanija Takeda Clinical Research Singapore (trenutno posluje pod imenom TDC Asia) služi kao regionalni centar za neonkološki klinički razvoj. TDC Asia nastoji ljudima omogućiti pristup inovativnim proizvodima u okviru proizvodne mreže koja uključuje jedinjenja u različitim terapijskim oblastima.
Dexilant (generičko ime: dekslansoprazol) je prvi inhibitor protonske pumpe koji je posebno dizajniran za ispuštanje lijeka tokom dvije faze. Ima snažan i kontinuiran supresivni efekat na sekreciju želučane kiseline.
Uloric (generičko ime: febuksostat) je lijek koji je otkrila kompanija Teijin Pharma Limited, a namijenjen je liječenju hiperurikemije kod pacijenata s gihtom. Smanjuje nivo mokraćne kiseline u krvi hiperuremičnih pacijenata s gihtom blokiranjem enzima koji vrši sintezu mokraćne kiseline.
Takeda podržava deset principa inicijative Global Compact Ujedinjenih nacija koji se odnose na "ljudska prava", "rad", "životnu sredinu" i "borbu protiv korupcije" i inkorporira ih u sve aspekte svojih poslovnih aktivnosti. Štaviše, Takeda je ojačala svoje aktivnosti u oblasti društveno odgovornog poslovanja osnivanjem namjenske CSR organizacije 2009. godine.
Takeda formira dugoročna, trajna partnerstva s međunarodnim nevladinim organizacijama i drugim grupama kao podršku njihovim naporima za poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti ljudima u zemljama u razvoju. "Inicijativa kompanije Takeda" je desetogodišnji grant program koji traje od 2010. do 2019. godine kao podrška Globalnom fondu za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (Globalni fond) i pomoć u razvoju kapaciteta pružalaca usluga zdravstvene njege u tri zemlje u Africi. Na primjer, u Nigeriji je više od 11.000 nastavnika prošlo obuku za edukaciju o AIDS-u 2012. godine kroz programe koji su djelimično podržani od strane Inicijative kompanije Takeda, nakon čega su nastavili s tematskom edukacijom više od 1,2 miliona učenika. Kao rezultat takvih aktivnosti, opada stopa zaraze HIV-om među mladima u Nigeriji.
Takeda uvodi Globalni kodeks ponašanja kompanije Takeda kao osnovni standard usklađenosti koji se primjenjuje na kompanije grupacije Takeda kako bi se promovirao integrirani pristup pitanjima usklađenosti operacija kompanije Takeda širom svijeta.
Azilva (generičko ime: azilsartan) je novi blokator receptora angiotenzina II (ARB). Pokazao je superiornu efikasnost kod snižavanja krvnog pritiska u odnosu na prethodne ARB-ije u kliničkim ispitivanjima.
Shonan Research Center je smješten u gradovima Fujisawa i Kamakura u prefekturi Kanagawa. Novi objekt integrira istraživačke centre u Osaki i Tsukubi kao jezgro globalne istraživačke mreže kompanije Takeda posvećene ubrzanju procesa inovacija u otkrivanju lijekova. Oko 1.200 istraživača u centru će raditi na različitim fazama procesa istraživanja i razvoja (Research & Development, R&D), od inicijalnog traganja za ciljevima otkrivanja lijekova, izbora perspektivnih jedinjenja i nekliničkim istraživanjima koja će se voditi do početka prodaje.
Integracija švajcarske farmaceutske kompanije Nycomed završena je u septembru 2011. godine. Nycomed je kompanija sa snažnim prisustvom u Evropi i zemljama u razvoju. Zahvaljujući integraciji, Takeda je proširila svoje tržište na više od 70 zemalja i poboljšala svoju prodajnu strukturu i ekspertizu te nastavila snabdijevati farmaceutskim proizvodima još više pacijenata i medicinskog osoblja širom svijeta.
Od januara 2011. godine, kao članica programa LEAD inicijative Global Compact Ujedinjenih nacija, Takeda pomaže u provođenju korporativnih napora usmjerenih na implementaciju i širenje znanja o 10 principa Inicijative koji se odnose na oblasti kao što su ljudska prava, standardi rada, životna sredina i borba protiv korupcije širom svijeta.
Takeda podržava oporavak oblasti pogođenih Velikim zemljotresom istočnog Japana doniranjem dijela profita od prodaje lijeka alinamin. Grupacija takođe promovira niz drugih dugoročnih, tekućih programa podrške.
Vakcine su posljednjih godina imale ogroman uticaj na globalno javno zdravstvo. Takeda donosi odluku da globalizira svoje poslovanje u oblasti vakcina, s kojim je u Japanu aktivna preko 60 godina. 
Odjeljenje za poslovanje u oblasti vakcina preduzima niz koraka za jačanje postojećeg poslovanja u oblasti vakcina kompanije Takeda u Japanu, kao i razvoj pedijatrijske vakcinacije kod kuće te kontinuitet istraživanja i razvoja (R&D) internim licenciranjem novih perspektivnih vakcina i novih platformi za razvoj vakcina.
・URL Pharma, Inc.: dodaje vodeći proizvod Colcrys (kolhicin) u naš portfolio za liječenje pogoršanja stanja gihta. 
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: u velikoj mjeri širi naše prisustvo i portfolio proizvoda u Brazilu. 
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.: jača naše poslovanje s vakcinama. (Trenutno posluje pod imenom Takeda Vaccines (Montana), Inc.) 
・Envoy Therapeutics, Inc.: jača našu platformu za otkrivanje lijekova kako bi se omogućila identifikacija novih ciljeva.
Takeda usvaja globalnu politiku za životnu sredinu, zdravlje i sigurnost i promovira sveobuhvatne inicijative. 
Aktivnosti koje se odnose na EHS obuhvataju različita pitanja od interesa globalne zajednice, kao što je korištenje vodnih resursa i očuvanje biodiverziteta. Konkretni budući planovi uključuju procjenu i analizu uticaja proizvoda Grupacije na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa i detaljan pristup računovodstvu koje uzima u obzir faktor životne sredine korištenjem metode procjene uticaja tokom trajanja životnog ciklusa (Life-cycle Impact assessment Method, LIME) i drugih metoda.
Ova terapija za liječenje relapsa ili refraktornog Hodgkinovog limfoma i sistemskog anaplastičnog limfoma velikih ćelija je licencirana od strane kompanije Seattle Genetics, Inc i Takeda je stavlja u promet u EU 2012. i Japanu 2014. godine. Za pacijente koji pate od ovakvih rijetkih oboljenja, ovaj lijek koji se izdaje na recept nudi novu mogućnost liječenja.
Nesinu (generičko ime: alogliptin benzoat) inicijalno otkriva kompanija Takeda California, Inc. Radi se o terapiji za liječenje dijabetesa tipa 2 koja smanjuje nivo glukoze u krvi inhibiranjem enzima (DPP-4) koji razgrađuje glukagonu sličan peptid-1 (GLP -1), hormon koji stimulira lučenje insulina.
Principi za osnaživanje žena (WEPs) predstavljaju skup principa kompanija koje imaju smjernice o tome kako osnažiti žene na radnom mjestu. Ovi principi su rezultat saradnje između Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i inicijative Global Compact Ujedinjenih nacija. Takeda u decembru 2013. godine potpisuje Izjavu o podršci Generalnih direktora WEP principima i namjerava provoditi pomenutih sedam principa kako bi ojačala svoje inicijative za promoviranje aktivnog učešća žena u korporativnim aktivnostima.
Integracija kompanije Inviragen, Inc. (sa sjedištem u Koloradu, SAD) nam donosi inovativnu perspektivu i najsavremeniju vakcinsku tehnologiju i za vakcine sa živim virusom i s inaktiviranim virusom koja značajno unapređuje naše prisustvo na globalnom tržištu vakcina.
Ova terapija za liječenje ozbiljnog depresivnog poremećaja je licencirana preko kompanije Lundbeck iz Danske. Trinteliks ima drugačiji mehanizam od postojećih terapija, i stoga se očekuje da doprinese liječenju depresije kod velikog broja pacijenata. 
* Naziv proizvoda je promijenjen iz brinteliksa u trinteliks (2016.)
Entyvio je revolucionarni novi proizvod koji nudi novu opciju liječenja pacijentima s inflamatornom bolesti crijeva koji nisu reagirali na terapiju s postojećim proizvodima. Takeda plasira Entyvio na tržišta EU i Sjedinjenih Država u junu 2014. godine.
NINLARO je 2015. godine odobren u Sjedinjenim Državama kao prvi oralni inhibitor proteasoma i rezultat je decenija naučnih istraživanja multiplog mijeloma koja su nagrađena i Nobelovom nagradom.