Omogući pristupOmogući pristup

Istraživanje i razvoj

Naš globalni tim istraživača i naučnika, zajedno sa našim partnerima, koristi najnovija naučna dostignuća da bi pomjerio granice mogućeg i pružio inovativne terapije koje mijenjaju živote pacijenata širom svijeta.

Fokusirajući naše aktivnosti istraživanja i razvoja na četiri terapijske oblasti i druge birane investicije, naš je cilj zauzeti poziciju predvodnika inovacija koji zadovoljava dosad nezadovoljene medicinske potrebe kroz interno istraživanje i razvoj, te saradnju sa partnerima u svim granama naše djelatnosti.

Posjedujemo kapacitete i znanje da budemo vodeća biofarmaceutska kompanija, zasnovana na vrijednostima i pokretana fokusiranim aktivnostima istraživanja i razvoja

SAZNAJTE VIŠE