เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

ธุรกิจของเรา

การเดินทางของทาเคดาจะขยายและพัฒนาการแปลงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่ยารักษาโรคที่ผลิตด้วยนวัตกรรมขั้นสูง ในขณะเดียวกันก็รักษาไว้ซึ่งความคล่องตัวในฐานะผู้นำในการผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่เน้นการสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

เรามีแรงบันดาลใจที่จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีวิธีคิด ปฏิบัติ และสื่อสารกับโลกภายนอกแบบไม่เหมือนใคร เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการเน้นเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษานั้นๆซึ่งสามารถนำมาซึ่งนวัตกรรมสู่ผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง
เรียนรู้เพิ่มเติม

กลุ่มการรักษา

เราจะมุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มการรักษา ได้แก่ มะเร็งวิทยา ระบบทางเดินอาหาร และ ประสาทวิทยา เพื่อให้การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้ผลลัพธ์ที่ดี  นอกเหนือจากนั้น เรายังคงดำเนินงานพัฒนาต่อยอดด้านวัคซีนในระดับโลกต่อไป
เรียนรู้เพิ่มเติม