เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคมของทาเคดา

ทาเคดามุ่งมั่นที่จะสร้างค่านิยมขององค์กร โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่มีความโดดเด่นและดำเนินกิจกรรมสำหรับสมาชิกขององค์กร

แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

ทาเคดากำลังพยายามอย่างเต็มความสามารถโดยอาศัยมุมมองในระดับโลก เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านทุก ๆ กระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า

เรียนรู้เพิ่มเติม

 


แนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเราในการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วโลก เรากำลังสร้างองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้อย่างเต็มที่

เรียนรู้เพิ่มเติม


แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

เรากำลังพัฒนาไปข้างหน้าในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ด้วยมุมมองระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบของเราในฐานะองค์กรระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม


แนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต

ทาเคดาได้กำหนดกรอบนโยบายระดับโลกด้านการต่อต้านการทุจริต และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้.

เรียนรู้เพิ่มเติม


กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ โรงเรียน สามัคคีวิทยา จังหวัด สิงห์บุรี
เรียนรู้เพิ่มเติม