Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

 

Vet du vad RWD eller IBD är? Eller vad en Public Policy Lead eller ett Center of Excellence Innovation gör? Det är det inte många som gör. Vi bad några av våra anställda att sätta samman en lista över de många ord och förkortningar vi använder dagligen. Att fler människor förstår vad som händer i vår bransch, gör att vi kan öka kunskapen och kännedomen om den komplexa, viktiga och spännande industri vi arbetar inom. Därför introducerar vi på Takeda Sverige en ny serie där vi kommer att lyfta roller, begrepp och förkortningar som spelar en stor roll för vår verksamhet och patienter världen över.


Real world evidence (RWE)

Real world evidence (RWE) inom det medicinska området omfattar olika typer av data (så kallad real world data) som samlas in från verkliga situationer i vardagen på exempelvis sjukhus, kliniker eller i hemmamiljö. Denna typ av data kompletterar den data som samlas in i samband randomiserade, kontrollerade kliniska studie (RCT:s), exempelvis under ett läkemedels utvecklingsfas.

RWE ger möjligheten att utvärdera hur patienter svarar på olika behandlingar i verkligheten utanför den kliniska studiens ramverk, vilket i sin tur ger sjukvården större möjligheter att utveckla och individanpassa sin vård utifrån de faktiska förhållandena. Att ta fram RWE kring läkemedelsbehandlingar är därför en mycket viktig del i Takedas arbete med läkemedel, och vi har länge arbetat för att RWE ska komplettera utvärderingen av läkemedel. Något som på sikt kan förbättra patienters tillgång till rätt behandlingar.

I vår nordiska organisation har vi ett antal anställda som arbetar med utvecklingen inom RWE-området. De tillhör ett team som kallas Center of Excellence Evidence Generation, som stöttar våra nordiska bolag med aktiviteter gällande RWE. I arbetet samarbetar Takeda med ansvariga för nationella vårdkvalitetsregister, sjukhus, och forskningsenheter runt om i Norden. Teamet har erfarenhet och kunskap inom allt från klinisk forskning och medical affairs till epidemiologi och observationsforskning. De arbetar bland annat med att:

  1. I samarbete med de nordiska länderna göra behovsanalyser och skapa strategier för insamling av data.
  2. Genomföra RWE-studier och analysera resultat.
  3. Identifiera, utveckla och genomföra RWE-studier baserat på globala behov inom Takeda.

Vårt arbete inom RWE i Norden och den data vi analyserar, är mycket viktig för att kunna utvärdera olika typer av läkemedelsbehandlingar framöver. Vårt mål är givetvis att utveckla arbetet ytterligare och se till att RWE blir ett mer utpräglat komplement vid bedömningen av läkemedelsbehandlingar i framtiden.

Takedaism

Takedaism” är namnet på Takedas företagsfilosofi. Den inkluderar integritet, rättvisa, ärlighet och uthållighet, och är djupt rotad i vårt sätt att arbeta. Lika viktigt är våra prioriteringar: att sätta patienten i centrum, upprätthålla vårt förtroende och värna vårt rykte och verksamhet. Vi använder Takedaism och våra prioriteringar för att fatta alla våra beslut, kvalitetssäkra vårt arbete och se till att vi alltid försöker göra det rätta utifrån våra värderingar.

Så vad innebär allt detta i praktiken?

”När jag började jobba på Takeda och hörde talas om Takedaism undrade jag först vad det var för begrepp som alla refererade till hela tiden.”, säger Louise Ludwigs, Head of Compliance på Takeda. ”Sen förstod jag att detta var en filosofi, som grundar sig i Takedas 240 år gamla japanska arv. För mig är Takedaism ett bevis på att våra värderingar inte går att rucka på. De är nedärvda historiskt inom organisationen och har verkligen hjälpt vårt företag att växa och utvecklas i 240 år. Och vårt mål är – genom att agera med integritet, rättvisa, ärlighet och uthållighet – låta företaget fortsätta att göra det i ytterligare 240 år.”

Integrity, Fairness, Honesty, Perseverance
Vill du lära dig mer om Takedaism? Besök då gärna vår globala hemsida.