Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Vår verksamhet

Takeda kommer fortsätta arbeta målinriktat mot att transformera vetenskap till livsförändrande höginnovativa läkemedel till nytta för patienter världen över samtidigt som vi behåller vår flexibilitet när det gäller att verka som ett ledande, värdebaserat och innovationsdrivet globalt biofarmaceutiskt företag.

Forskning och utveckling

Vårt globala team av forskare tillsammans med våra partners använder sig av spetsforskning för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, och därigenom skapa transformativa och livsförändrande behandlingar till patienter världen över.
Läs mer

Våra läkemedel

Våra produkter täcker flera terapiområden. I Sverige är vi framförallt verksamma inom sällsynta diagnoser, gastroenterologi, centrala nervsystemet och onkologi, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.
Läs mer