Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Nya partnerskap 2016

24 februari 2016

Takeda går nu in som partner till initiativet Hållbara Hav. Sedan 2011 har Hållbara Hav arbetat för att rädda Östersjön och stoppa pågående miljöförstöring. Genom att samla intressenter från forskarvärlden, näringsliv, det offentliga och från intresseorganisationer försöker de med information, samtal och debatter hjälpa både privatpersoner och beslutsfattare att fatta rätt beslut så vi alla kan bidra till en hållbar utveckling av Östersjön.
Briggen Tre Kronor af Stockholm, deras forskningsfartyg, är en viktig symbol för deras viktiga Östersjöarbete. Ombord ordnas möten, panelsamtal och seminarier för att öka medvetenheten om hur vi tillsammans kan bevara ett unikt och värdefullt hav. Ett angeläget och viktigt arbete som Takeda nu aktivt går in och stödjer.

Vi har även ingått partnerskap med den akademiska tankesmedjan Leading Health Care (LHC). Det är en fristående stiftelse som samlar aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet som tillsammans med sina samarbetspartners genomför seminarier, forskningsprojekt, workshops, som ofta handlar om utmaningar och lösningar för hälso- och sjukvården. Leading Health Care har idag 26 partners och ett akademiskt nätverk med forskare från åtta universitet.
 LHC partners består av representanter från samtliga aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Förhoppningen är att lyfta fram, diskutera och sprida forskningsbaserad kunskap om hur hälso- och sjukvårdssystem kan utvecklas både på mikro- och makronivå.