Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Pressinbjudan - KOL i Almedalen

27 juni 2014

Den 2 juli 2014 arrangerar Dagens Medicin och Takeda Pharma seminariet
”Flaskhalsar och propplösare – hur bryter vi stuprörstänkandet i sjukvården?”

KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Över en halv miljon svenskar lider av den kroniska lungsjukdomen. Det är idag den enda folksjukdomen med ökad dödlighet, trots att vi idag vet att det går att bromsa sjukdomsutveckling vid tidig diagnos och behandling. Det här är en patientgrupp som åker in och ut på akutmottagningar utan att få den helhetsbedömning som krävs. Brister i vården av KOL- patienter och en underdiagnostik kan leda till att de här patienterna snabbare försämras i sin sjukdom.

– Det här är ett jättestort problem. Primärvården måste bli mer uppmärksam på denna sjukdom så att KOL-diagnosen ställs och så att behandling därmed påbörjas tidigare. Detta kommer att rädda många människor från ett stort lidande och spara enormt mycket pengar. Dessa patienter är i stor utsträckning bortglömda av vårdgivare, myndigheter och beslutsfattare och den stora utmaningen är att ge denna patientgrupp större utrymme i alla led, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och som arbetat med KOL i över 30 år och nu är inbjuden föreläsare till seminariet i Almedalen.

Samsynen mellan akutvård, primärvård och specialistvård måste bli bättre och ”stuprörs-tänkandet”, där varje aktör värnar om sin egen organisation och budget måste brytas.

– Det som är viktigt nu är att hela sjukvårdsorganisationen inser vikten av att diagnostisera och behandla KOL. Det är viktigt att det skapas en vårdkedja så att dessa patienter blir omhändertagna, i synnerhet gäller detta uppföljning efter tillfälliga försämringsperioder som krävt sjukhusvård. Här är bristerna stora idag, säger Kjell Larsson.

Frågan kommer att diskuteras under seminariet. Andra viktiga frågeställningar är: hur skapar beslutsfattarna och vården rätt förutsättningar så att KOL- patienter får den vård de har rätt till? Och hur ska man bryta mönstret och få KOL- vården prioriterad? Och hur lång tid får det ta?

Journalister hälsas välkomna och det finns möjlighet att ordna intervjuer med föreläsarna. Föranmälan krävs, men kan göras med kort varsel. Kontakta då Maria Mässing på +46 (0)70 995 52 23.

Tid och plats
2 juli 2014, kl. 11.30- 12.30 med avslutande lunch (cirka 30 min)
Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka
Tage Cervinsgata 8, Visby

För mer information kontakta:
Linn Mandahl Skepp, VD Takeda Pharma AB
Telefon: +46 (0)70 562 98 02
Mail: [email protected]