Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

För vårdgivare

Takeda vill vara med och stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, både lokalt och regionalt - dels genom våra läkemedel, men också genom att utveckla vår verksamhet med varor och tjänster för att möta vårdens behov. Ett arbete där patienter, vårdgivare, apoteksanställda och beslutsfattare är viktiga så att vi tillsammans med vår samlade kunskap, olika erfarenheter och idéer kan utveckla nya lösningar som tillgodoser människors behov av hälso- och sjukvård