Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Takeda Obaveštenje o privatnosti 

Poslednje ažuriranje: februar 2021.  

Takeda prepoznaje i poštuje prava na privatnost pojedinaca u pogledu njihovih ličnih podataka. Ovo Obaveštenje o privatnosti ("Obaveštenje") objašnjava koji tip ličnih podataka možemo da prikupimo o Vama i kako ih koristimo.  

Vaša privatnost nam je važna. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Takedinom praksom privatnosti ili želite da ostvarite svoja prava u vezi sa ličnim podacima koje Takeda prikuplja o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate kao što je opisano u odeljku "Kako nas kontaktirati".  

Aplikabilnost i organizacije obuhvaćene ovim obaveštenjem o privatnosti 

Takeda je grupa kompanija sa operacijama na globalnom nivou. Preduzeće Takeda ("Takeda", "mi", "mi", "naše") uključuje matičnu kompaniju Takeda Pharmaceutical Company Limited, i njene povezane entitete. Za kontakt informacije vezane za vašu lokalnu filijalu pogledajte Takeda veb lokaciju na adresi  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/. 

Ovo obaveštenje se odnosi na Takeda Veb lokacije, kao i na druge Takeda usluge i aktivnosti koje prikazuju ili upućuju na ovo Obaveštenje (zajedno "Usluge").  

Svaka osoba koja pristupa, pregleda ili na drugi način koristi Usluge, ručno ili putem automatizovanog uređaja ili programa, smatraće se "Korisnikom".  

Lične podatke prikupljamo i koristimo 

Takeda prikuplja lične podatke kako bi efikasno poslovala i pružila Vam najbolja iskustva iz naših Usluga.  

Takeda može da prikuplja informacije direktno od Vas putem Vaših interakcija sa nama kada se prijavite za Uslugu, uđete u ugovor sa nama, podnesete nam prijavu i kroz razne druge angažmane koje možemo imati sa Vama. Možemo da koristimo tehnologije koje automatski prikupljaju informacije kada posećujete naše lokacije, pregledate naše oglase ili koristite naše proizvode ili usluge. 

Takođe možemo da prikupljamo informacije o Vama od trećih lica, kao što su naši dobavljači, dobavljači, izvođači radova i poslovni partneri. Na primer, takve podatke nezavisnih proizvođača možemo da koristimo da bismo potvrdili kontakt ili finansijske informacije, proverili kvalifikacije zdravstvenih radnika i proverili reference. 

Tip ličnih podataka koje prikupljamo zavisi od interakcija koje imate sa Takedom i Takedinimuslugama koje koristite. Određeni tip ličnih podataka koje obrađujemo o Vama biće naveden u konkretnom obaveštenju o privatnosti koje dobijate od nas.  Ako jednostavno pregledate neki od Takeda veb lokacija, obradili bismo samo ograničene tipove ličnih podataka kao što su: 

 • Ime i kontakt podaci: Možemo  da prikupimo Vaše ime, poštansku adresu, e-adresu, broj telefona i druge slične kontakt podatke ako nam to dobrovoljno dostavite. 
 • Podaci o korišćenju: Možemo da prikupimo podatke o tome kako Vi i Vaš uređaj komunicirate sa našim Uslugama, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje računara sa Internetom, informacije za prijavljivanje, tip pregledača i verzija, postavka vremenske zone, tipovi i verzije dodatnih komponenti pregledača, operativni sistem i platforma; Informacije o Vašoj poseti i aktivnostima na mreži (npr. vreme odziva na stranicu, greške pri preuzimanju, dužina poseta određenim stranicama, informacije o interakciji sa stranicama (kao što su pomeranje, klikovi i prelamanje miša) i metode koje se koriste za pregledanje sa stranice.) 
 • Podaci o odnosu i interakciji:  Možemo da prikupljamo podatke o našim interakcijama i sastancima, na primer kada nam se obratite za informacije i podršku. 
 • Podaci o lokaciji:  Možemo da prikupimo neprecizne podatke kao što su:  lokaciju izvedenu iz vaše IP adrese ili podatke koji ukazuju na to gde se nalazite sa manjom preciznošću, kao što je na nivou grada ili poštanskog broja. 
 • Zakonski potrebne informacije: Možemo da prikupimo dodatne podatke o Vama koji se odnose na bezbednost pacijenata i neželjene događaje, ili koji mogu biti propisani važećim zakonima . 

 

U nekim slučajevima, i samo za određene vrste usluga, možemo poboljšati informacije koje imamo o pojedincima sa informacijama koje dobijamo od trećih lica i sa informacijama koje su javno ili komercijalno dostupne i/ili koje se dobijaju bilo kojim drugim pravnim sredstvima.  

Na primer, možemo da prikupljamo javno dostupne informacije, uključujući objave na mreži, platforme društvenih medija, baze podataka publikacija, dnevnike i društva. Sve informacije koje objavite ili otkrijete putem ovih usluga mogu postati javno dostupne korisnicima usluga kojoj ste ih pružili i širojjavnosti. Apelujemo na Vas da budete veoma oprezni kada odlučujete da otkrijete svoje lične podatke, ili bilo koje druge informacije, na ovim forumima, kao i da pažljivo pregledate i upoznate se sa važećim postavkama privatnosti i opcijama. 

Način na koji koristimo lične podatke 

U zavisnosti od vašeg odnosa sa Takedom, Takeda koristi lične podatke koje prikupljamo u više osnovnih namena, opisanih detaljnije u nastavku: (1) za poslovanje (marketing i prodaja, istraživanje i razvoj, podršku pacijenata, donacije i sponzorstva, komunikacije), (2) za poslovnu administraciju (finansije i računovodstvo, ljudske resurse, prevenciju i istražne aktivnosti), (3) za upravljanje poslovanjem (interna revizija,  upravljanje imovinom, sistem i kontrole poslovanja), i (4) po potrebi za zaštitu zdravlja, bezbednosti i bezbednosti Takedinih  zaposlenih  i poštovanje zakonskih zahteva i obaveza. Takeda ne prodaje Vaše lične podatke.  

Možemo da koristimo lične podatke: 

 • Da biste komunicirali sa Vama u vezi sa zahtevima ili upitima koje možete da prosledite i da Vam pruže srodnu podršku ili Uslugu. 
 • Da biste se s vremena na vreme kontaktirali kako bi Vam pružili važne informacije, potrebna obaveštenja i promotivne materijale. 
 • Da bismo Vam, na primer, poslali administrativne informacije o (promenama) Usluga koje pružamo. 
 • Da biste personalizovali svoje iskustvo prilikom korišćenja naših Usluga predstavljanjem proizvoda i ponuda prilagođenih Vama kada su relevantni i odgovarajući.  
 • U naše poslovne svrhe, kao što su analiza podataka, revizija, praćenje i prevencija prevara, razvoj novih proizvoda, unapređenje, unapređenje ili izmena naših Usluga, identifikovanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja, sprovođenje anketa i poslovanje i proširenje naših poslovnih aktivnosti. 
 • Da bismo bolje razumeli kako naši proizvodi i usluge utiču na Vas, da pratite i odgovorite na bezbednosne nedoumice i da dalje razvijamo i unapređujemo naše proizvode i usluge. 
 • Kao što verujemo da je neophodno ili prikladno: (a) po važećem zakonu, uključujući zakone izvan Vaše zemlje boravka; (b) da ispoštuje pravni proces; (c) da odgovori na zahteve javnih ili vladinih organa, uključujući i organe izvan Vaše zemlje boravka; (d) da primenimo naše odredbe i uslove; (e) da zaštitimo naše operacije ili operacije bilo koje naše filijale; (f) da zaštitimo naša prava, privatnost, bezbednost ili imovinu, i/ili prava naših filijala, vas ili drugih; (g) da nam omogući da nastavimo sa raspoloživim pravnim sredstvima ili da ograničimo štetu koju možemo naneti. 

Pravni osnov za obradu ličnih podataka 

Kada se Takeda uključi u obradu Vaših ličnih podataka, to ćemo učiniti samo ako je to dozvoljeno, takođe se naziva pravnim osnovom za obradu vaših ličnih podataka. Pravne osnove na koje bi se Takeda oslanjao uključuju: 

 • kada imamo ugovor ili dogovor sa vama – na primer, ugovor o snabdevanju robom ili uslugama (odnosno kada se angažujete sa nama da posetite Takeda organizovani događaj, ili naručite informacije on-line) ili ugovor o zaposlenom; 
 • kada moramo da ispoštujemo zakonsku obavezu – na primer, prilikom obrade vaših podataka je zakonski uslov, na primer u nekim zemljama postoje zahtevi transparentnosti u vezi sa interakcijom sa zdravstvenim radnicima ili pružanje informacija vlastima u slučaju nepovoljnih događaja vezanih za korišćenje naših proizvoda; 
 • kada je obrada podataka u Vašem vitalnom interesu – na primer, kada bi to moglo da zaštiti Vaš život; 
 • prilikom obrade Vaših podataka za naše legitimne interese kao farmaceutske kompanije u skladu sa našim korporativnim politikama – na primer, da sa Vama komuniciramo o našim proizvodima i uslugama, o naučnim istraživanjima i obrazovnim mogućnostima, naučnim i tržišnim istraživanjima,  kao i o efikasnom nastavku poslovanja. 

U svim situacijama kada ne postoji drugi pravni osnov, Takeda će zatražiti Vašu saglasnost  (poznat kao "saglasnost") kao pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka. 

Imajte u vidu da ukoliko dajete svoj pristanak, takođe možete u bilo kom trenutku povući svoj pristanak tako što ćete nas kontaktirati kao što je opisano u odeljku "Kako da nas kontaktirate". Takođe je važno da znate da imate druga prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, pogledajte odeljak  "Vaša pravavezana za vaše lične podatke". 

Sa kim delimo lične podatke 

Delimo podatke sa filijalama i podružnicama koje kontroliše Takeda; sa prodavcima koji rade u naše ime; kada je to propisano zakonom ili da se reaguje na pravni proces; da zaštitimo naše kupce; da zaštitimo živote; da održimo bezbednost naših Usluga; i da zaštitimo prava ili imovinu Takede. 

U takvim slučajevima, Takeda će zahtevati od ovih trećih lica da zaštite poverljivost i bezbednost ličnih podataka koji se dele sa njima. Od ovih trećih lica će se tražiti da se slože da neće koristiti ili otkrivati lične podatke o vama osim po potrebi da nam pružaju usluge ili obavljaju usluge u naše ime, ili po potrebi da se pridržavaju važećih zakona ili propisa. 

Takeda može da deli Vaše lične podatke sa filijalama i trećim licima  na sledeći način 

 • Među filijalama u svrhe opisane u ovom obaveštenju. Takeda je strana odgovorna za upravljanje zajedničkim korišćenim ličnim podacima. 
 • Našim pružaocima usluga trećih lica koji pružaju usluge kao što su hosting veb sajtova, analiza podataka, obrada plaćanja, ispunjenje porudžbina, informacione tehnologije i srodne infrastrukturne odredbe, korisnički servis, isporuka e-pošte, revizija i druge slične usluge. Smernice takeda zahtevaju da se naši pružaoci usluga pridržavaju odgovarajućih ograničenja pristupa i korišćenja vaših ličnih podataka. 
 • Trećim licima da im omogući slanje marketinških poruka 
 • Nezavisnim sponzorima akcija, takmičenja i sličnih promocija. 

Vaše lične podatke možemo otkriti i u sledećim okolnostima: 

 • U slučaju spajanja, reorganizacije, nabavke, zajedničkog poduhvata, dodeljivanja, spin-offa, transfera ili prodaje ili raspodele celog ili bilo kog dela našeg poslovanja, uključujući i u vezi sa bilo kakvim stečajem ili sličnim postupkom. Kao što je predviđeno zakonom, uključujući zakone izvan vaše zemlje boravka, da biste ispoštovali sudski poziv, potrebnu registraciju ili pravni proces. 

Takođe možemo otkriti zbirne ili de-identifikovane podatke koji nisu lično identifikovani trećim licima. Zbirni podaci se kreiraju prikupljanjem i obradom informacija o pojedincima i rezimiranjem podataka, čime se eliminiše mogućnost identifikacije pojedinca. 

Kako da zaštitimo vaše lične podatke 

Primenili smo mnoštvo bezbednosnih mera  i organizacionih procedura kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja i otkrivanja. Na primer, Vaše lične podatke skladištimo na računarskim sistemima koji imaju različite tipove tehničkih i kontrola fizičkog pristupa, kao što je šifrovanje. Takeda  primenjuje kontrolu bezbednosti podataka u skladu sa industrijskim standardima; Međutim, Takeda ne može da garantuje bezbednost Vaših informacija. Takođe Vam je važno da se zaštitite od neovlašćenog pristupa lozinkama i računaru, mobilnim uređajima itd. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša interakcija sa nama više nije bezbedna (na primer, ako osećate da je bezbednost bilo kog naloga koji možda imate kod nas ugrožena), molimo Vas da nas odmah obavestite kao što je opisano u odeljku "Kako da nas kontaktirate" u nastavku. 

Gde čuvamo i obrađujemo lične podatke 

Kako je Takeda multinacionalna organizacija sa lokacijama u mnogim zemljama širom sveta, Vaši lični podaci mogu biti uskladišteni i obrađeni u bilo kojoj zemlji u kojoj poslujemo, uključujući i to gde imamo objekte ili u kojoj angažujemo pružaoce usluga. Takeda preduzima korake za obradu ličnih podataka u skladu sa odredbama ovog Obaveštenja i zahtevima važećih zakona.  

Takeda može da prenese lične podatke u zemlje izvan Vaše zemlje boravka. Zakoni zemalja koje primaju ne mogu da obezbede tako strogu zaštitu ličnih podataka kao vaša zemlja boravka. U slučajevima kada zemlja prijema obezbeđuje manji nivo zaštite, Takeda preduzima adekvatne mere zaštite u skladu sa  važećim zakonima i propisima koji su  u skladu sa takvim transferima.  

U određenim slučajevima, Takeda se obavezuje da će stupiti u ugovorne sporazume (npr. Standardne ugovorne klauzule Evropske unije) ili se oslanja na druge dostupne mehanizme prenosa podataka koji imaju za cilj da obezbede adekvatnu zaštitu. Kopija ugovora o kotlovima standardnih klauzula EU može se naći na sledećoj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/  . 

Da biste dobili dodatne informacije u vezi sa merama zaštite koje je Takeda postavila za upravljanje prekograničnim prenosima ličnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate koristeći informacije navedene u odeljku "Kako nas kontaktirati".  

Period zadržavanja 

Takeda će zadržati Vaše lične podatke samo u minimalnom periodu potrebnom za ispunjenje svrhe navedene u ovom Obaveštenju, osim ako zakonom nije definisanili dozvoljen  duži period zadržavanja. 

Vaša prava vezana za Vaše lične podatke  

Imate izbor u vezi podataka koje prikupljamo. Kada se od Vas zatraži da delite svoje lične podatke sa Takedom, možete da odbijete; Međutim, Vaš izbor da ne delite svoje lične podatke sa Takedom može da znači da nećete moći da ih koristite ili (u potpunosti) imate koristi od naših Usluga, funkcija ili ponuda.  

Takeda poštuje Vaše pravo, ili gde je dozvoljeno zakonom, Vašim ovlašćenim agentom, da zna i raspita se koje smo lične podatke prikupili, koristili ili obelodanili. Pored toga, Vi ili Vaš ovlašćeni agent imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje takvih ličnih podataka, kao i da zatražite uklanjanje Vaših ličnih podataka koje drže treća lica sa kojima poslujemo. Takeda vas neće diskriminisati na osnovu Vašeg vršenja bilo kog od ovih prava. 

Za više informacija o Vašim pravima na privatnost ili ako niste u mogućnosti da rešite problem direktno sa nama i želite da uputite žalbu, obratite se nadležnom organu za zaštitu podataka koji je odgovoran za to da se uverite da se zakoni o privatnosti poštuju u Vašoj zemlji . Pojedinci koji se nalazi u EEA mogu da pronađu listu svojih lokalnih organa za zaštitu podataka  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Za više detalja o organima zaštite podataka drugih juridikcija, molimo Vas da nas kontaktirate kao što je opisano u odeljku "Kako nas kontaktirati". 

Ukoliko želite da zatražite da Takeda pristupi, ispravi ili izbriše lične podatke koje ste dostavili Takedi, molimo Vas da nas kontaktirate kao što je opisano u odeljku "Kako da nas kontaktirate" u nastavku, a mi ćemo odgovoriti u razumnom roku. Potrudićemo se da vam obezbedimo pristup Vašim ličnim podacima i da ispravimo sve netačnosti ili izbrišemo takve informacije na Vaš zahtev ako nije drugačije propisano da budu zadržane po zakonu ili pod drugim zakonski dozvoljenim izuzecima. Ako iz bilo kog razloga Vaš zahtev bude odbijen, obavestićemo Vas. Pre nego što ispunimo Vaše zahteve, možda ćemo zahtevati dodatne informacije od Vas kako  bismo proverili Vaš identitet.  

Takeda će Vas obavestiti ako namerava da koristi Vaše podatke u marketinške svrhe i da Vam šalje marketinške poruke  ili ako namerava da otkrije Vaše informacije bilo kojim trećim  licima u takve svrhe. Imate pravo da se opredelite za marketinške poruke  koje Vam šalje Takeda. Svoje pravo da sprečite takvu obradu možete da ostvarite tako što ćete u svakom trenutku obavestiti Takedu da ne želite da dobijete takav materijal. Tamo gde želite da ostvarite ovo pravo, molimo Vas da koristite funkcionalnost "otkaži pretplatu" u relevantnim komunikacijama ili se pogledajte u odeljku "Kako nas kontaktirati".  

Decu 

Takeda dodatno brine o deci kako bi se osiguralo da dobiju dodatnu zaštitu i bezbednost. U nekim slučajevima možemo da prikupljamo lične podatke o deci uz saglasnost roditelja ili staratelja u svrhu  pružanja naših Usluga kao što su kliničke aktivnosti ili programi podrške pacijentima. Međutim, mi inače svesno ne tražimo podatke od, ili tržišta do, dece.  

Kao roditelj ili staratelj, ukoliko želite da uklonite lične podatke vezane za Vaše dete, kontaktirajte nas kao što je opisano u odeljku "Kako da nas kontaktirate" u nastavku.   

Društvene mreže 

Generalno, društvene mreže su interaktivne alatke koje vam omogućavaju da sarađujete i delite informacije. Takeda može da prikupi određene lične podatke od Vas  da bi vam omogućila korišćenje funkcija društvenih mreža . Takeda takođe može da koristi ove alatke za objavu ili deljenje ličnih podataka sa drugima. Kada koristite društvene mreže, trebalo bi da budete veoma oprezni oko toga koje lične podatke odaberete da podelite sa drugima. Takeda pruža obaveštenja i izbore o tome kako se lični podaci prikupljaju, koriste i otkrivaju na njenom veb sajtu, društvenim mrežama i drugim uslugama. Kada se bavite aktivnostima na društvenim mrežama, ne bi trebalo da objavljujete informacije o trećim licima bez njihovog pristanka. 

Usluge nezavisnih proizvođača 

Ovo obaveštenje se ne odnosi na to, da Takeda nije odgovorna za uslove korišćenja, informacije ili prakse privatnosti  trećih lica, uključujući bilo koje treće licekoje upravlja bilo kojom lokacijom ili uslugom na koju se povezuje naša Takeda usluga. Uključivanje linka na Takeda servis ne podrazumeva odobrenje naše ili naših filijala povezane lokacije ili usluge. 

Takeda  nije  odgovorna za smernice i praksu prikupljanja, korišćenja i otkrivanja (uključujući prakse bezbednosti podataka) drugih organizacija koje nisu Takeda, kao što su Facebook, Apple, Google, Microsoft ili bilo koji drugi programer aplikacija, dobavljač aplikacija, dobavljač platforme za društvene medije, dobavljač operativnog sistema, dobavljač bežičnih usluga ili proizvođač uređaja.  Ako odaberete da delite ili otkrivate svoje lične podatke drugim organizacijama putem ili u vezi sa našim stranicama na društvenim mrežama, trebalo bi da se pozovete na obaveštenja o privatnosti i uslove korišćenja koje su obezbedile te organizacije. Takeda Vas podstiče da pregledate i upoznate se sa važećim postavkama privatnosti i funkcijama ovih platformi i aplikacija trećih lica. 

Kako da nas kontaktirate 

Takeda pozdravlja sva pitanja ili komentare koje imate u vezi sa ovim Obaveštenjem ili njegovom implementacijom. Ovo obaveštenje možete da zatražite i u alternativnom formatu ako je to potrebno zbog invaliditeta.  Sva takva pitanja, komentare ili zahteve treba proslediti koristeći dole navedene kontakt informacije. Imajte u vidu i da komunikacija putem e-pošte nije uvek bezbedna, tako da Vas ohrabrujemo da nam ne uključujete osetljive informacije u svoje e-poruke. 

Detalji o kontaktu: 

Ukoliko želite da ostvarite svoja individualna prava, kontaktirajte nas pristupom našem  Vebformu za individualna prava. Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti, kontaktirajte nas putem e-pošte.  

Email adresa:  [email protected] 

Pored toga, u Sjedinjenim Državama možete kontaktirati Takedu na 1-800-676-8975. 

Ispravke našeg obaveštenja o privatnosti  

Takeda može da ažurira ovo obaveštenje s vremena na vreme. Ako izvršimo bilo kakve promene, ažurirano obaveštenje će biti objavljeno sa korigovanim datumom stupanja na snagu.