Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Promenimo svet – Zamislite budućnost, hajde da unesemo promene odmah

Naša vizija je vizija u kojoj svi delujemo i postupamo kao „jedan svet”.
Međutim, globalnu zajednicu čine različite kulture, običaji i geografske karakteristike, kao i ljudi na svim društveno-ekonomskim nivoima.
Mi ozbiljno razmišljamo o društvenim potrebama a onda formiramo našu misiju.

Društvo postaje sve starije i sve je veći jaz između bogatih i siromašnih

Promena starosne stope svetske populacije

Starenje stanovništva se naglo ubrzava. Procenjuje se da će 2060. god. ukupan broj osoba na svetu starijih od 65 godina porasti na 18,1%. U Japanu će se ova brojka kretati oko 40%, a procenjuje se da će u SAD i UK biti oko 25% jer ove zemlje sve više postaju društva sa starijom populacijom. Iako je ovo povećanje pozitivan odraz činjenice da danas ljudi žive duže jer imaju bolje zdravstvene i životne uslove, ono takođe ukazuje na to da će doći do fundamentalnih promena u načinu funkcionisanja društva.

Izvor: H28 Bela knjiga o starijim građanima

Stope siromaštva u svetu prikazane su kao mapa (2012. god.)

Još jedan alarmantan pokazatelj realnosti: prema procenama, 896 miliona ljudi u svetu je 2012. god. živelo ispod najnižeg svetskog standarda koji iznosi 1,90 USD dnevno.
Sve veći jaz između bogatih i siromašnih nije još uvek rešen.

 

Izvor: Svetska banka

Problem sa kojim se suočavamo:
Sve većem broju ljudi je potrebna dugotrajna nega i sve je veća stopa smrtnosti beba

Razlika između očekivanog prosečnog životnog veka i očekivanog zdravog životnog veka u Japanu

Razvijene zemlje čije stanovništvo stari će se ubrzo suočiti sa izazovom da je prosečni životni vek sve duži.
I kao rezultat toga sve je veća razlika između očekivanog zdravog životnog veka, broja godina koliko dugo neko živi, a da nije ograničen zdravstvenim problemima, i očekivanog životnog veka.
Ova razlika je povezana sa porastom broja ljudi kojima je potrebna dugotrajna nega i to znači da će doći do porasta zdravstvenih troškova i većih isplata u vezi pružanja usluga nege.
Da bismo stvorili bolje društvo, naša misija u razvijenim državama jeste da poboljšamo zdravstvene standarde.

Izvor: Iz „Preporuka kampanje za promovisanje zdravlja ljudi za 21. vek (Zdrav Japan u 21. veku) (2. deo)” koje je objavilo Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne pomoći

Stopa smrtnosti dece mlađe od pet godina (na 1000 rođene dece)

Zemlje jugozapadne Afrike--koje su među najsiromašnijima u svetu--imaju najveću stopu smrtnosti dece mlađe od pet godina.
Glavni uzroci su nedostatak hrane i odgovarajuće zdravstvene nege zbog siromaštva.
Pošto želimo da deca rastu zdrava, naša misija u zemljama u razvoju je da vakcinisanjem pomognemo kontrolu i prevenciju infekcija, i da obezbedimo ljudima delotvoran pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Izvor: UNICEF „Stanje dece u svetu za 2016. god.”

Pružanje zdravstvene zaštite i preventivne zaštite da bi se osigurao zdrav život.

Očekivanja u vezi zdravlja

Cilj nije samo živeti dugo već i zdravo.
Cilj kompanije Takeda nije samo da poboljša kvalitet života tako što će poboljšavati standarde u zdravstvu kroz razvoj inovativnih novih lekova, već i da proba da reši socijalne probleme kao što su sve veći zdravstveni troškovi i troškovi pružanja usluga nege.

Spasiti detetov život

Poboljšanje javnog zdravstvenog sistema kroz pristupačniju zdravstvenu zaštitu i kontrolu i prevenciju bolesti uz pomoć vakcina imaće veliki uticaj kada se svi ovi napori ujedine na globalnom nivou.
Kompanija Takeda ojačava mere protiv infektivnih bolesti i nacionalnih zdravstvenih sistema, a u isto vreme ubrzava istraživanje i razvoj terapeutskih agensa i vakcina kako bi oni bili dostupni što je pre moguće. Istovremeno, kompanija se povezuje sa nacionalnim i globalnim partnerima i NVO-ma u zajedničkim aktivnostima društveno odgovornog poslovanja (DOP) koje unapređuju život ljudi.

Cilj kompanije Takeda istraživanje i razvoj zajedno sa investiranjem u zajednicu

Istraživanje i razvoj

U istraživačkoj sredini koja je na vrhu svoje branše sa najmodernijim kapacitetima, mi ćemo pokazati i primeniti mudrost istraživača na načine koji prevazilaze državne granice i sektore i na putu otkrivanja novih lekova.
U razvijenim zemljama kakve su Sjedinjene Države, mi nudimo programe asistencije pacijentima koji nemaju pristup lekovima koji su im potrebni zbog njihove ekonomske situacije.
Naša misija kao globalne farmaceutske kompanije je da pomognemo da se poboljša zdravlje ljudi i njihovo blagostanje.

Investicije u zajednicu

Želimo da pomognemo ljudima u svetu kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Nikada ne zaboravljajući na ovaj cilj, kompanija Takeda je posvećena pružanju podrške mnogobrojnim globalnim DOP programima.
Na primer, učestvujemo u globalnom programu koji implementira Fondacija Ujedinjenih Nacija za zaštitu dece tako što vakcinišemo decu protiv ovčijih boginja.
Kroz ovakva učešća kompanija Takeda može da proširi krug društvenih doprinosa i to je takođe naša misija.

Mi stremimo ka boljem zdravlju ljudi širom sveta tako što ćemo biti vodeća kompanija u pogledu inovacija u svetu medicine.