Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Osnažene žene osnažuju kolektiv i pristup zdravstvenoj zaštiti 

Sve veća (i jača) branša

Jedna od najvažnijih pitanja današnjice jesu uključenje i pristup zdravstvenoj zaštiti. Oba pitanja su očigledna u konfekcijskoj industriji u Bangladešu – ova industrijska grana najviše doprinosu BDP u ovoj zemlji.
Ova branša je osnažila mnoge žene u ekonomskom smislu jer im obezbeđuje stabilno zaposlenje, izvesne mere socijalne sigurnosti i prihvaćenost u društvu.    

Infrastruktura u koju je potrebno ulagati

I dok ova branša brzo raste i razvija se - infrastruktura koja treba da je podrži nije u dobrom stanju. Požari koji su izbili u Gazipuru u oktobru i novembru 2013. god. kao i kolaps Rana Plaze u aprilu 2013. god. (što je rezultiralo smrću 1100 ljudi) su tragedije poznate širom sveta.
Dok žene koje rade u konfekcijskoj indutriji mogu. 

biti snažnije od drugih žena, one se takođe u nezavidnom položaju: 87 procenata pati od oboljenja i bolesti uključujući neuhranjenost i anemiju, slabu higijenu, neadekvatnu prenatalnu i postnatalnu negu i izloženost drugim infekcijama i bolestima.

Standardi zaštite zdravlja i bezbednosti (OHS) se ne poštuju ili je njihova primena loše organizovana. Po zakonu u Bangladešu fabrike u kojima se proizvodi konfekcijska garderobamoraju imati kliniku na licu mesta sa jednom ili više medicinskih sestara zaposlenih puno radno vreme. Ali kapaciteti ovih klinika ne prate povećanje broja zaposlenih, i mnoge su ili loše organizovane ili loše korišćene - što znači da žene koje utiču na rast BDP države ne dobijaju zdravstvenu zaštitu koja im je potrebna.  

Osnaživanje žena: ProjekatHER

Ima puno inspirativnih organizacija koje su posvećene proširivanju finansijskog uključenja i pristupa zdravstvenoj zaštiti i projekatHER koji sprovodi BSR je jedan od njih. To je globalno partnerstvo mešovitog karaktera koje povezuje kompanije i civilno društvo u njihovim naporima da izgrade dodatna radna mesta koja će osnažiti žene kroz bolje zdravstvene uslove, veće finansijske mogućnosti i pozitivan odnos prema pripadnicama ženskog pola.  

Povezane informacije      

ProjekatHER

Ocenjivanje i poboljšanje fabričkih klinika: Partnerstvo zdravstvaHER i kompanije Takeda

Kada smo u kompaniji Takeda saznali za zdravstoHER, u okviru projektaHER, to nas je inspirisalo da razmišljamo o potrebi za boljim zdravstvenim sistemom u fabrikama konfekcijske industrije; i tako se rodilo partnerstvo.

Postali smo partneri zdravstvuHER i izvršili smo procenu 15 fabričkih klinika u Bangladešu 2015. god. uz mogućnost da ih uporedimo sa drugim mestima. Naša saznanja iz ovih procena će onda biti uvrštena u plan nadogradnje fabrike, i ove klinike će se poboljšati da bi pružale bolje usluge ženama koje tamo rade.
Očekuje se da ova nadogradnja poboljša pristup uslugama i proizvodima zdravstvene zaštite za najmanje 30.000 radnika.
Osnaživanje žena da bi bile uključene u finansijske tokove je važno; omogućavanje pristupa zdravstvenoj zaštiti koja im je potrebna je isto toliko važna. Ovo je divan primer važnog posla koji pokazuje kako HERprojekat i druge organizacije širom sveta rade svakoga dana.