Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Korporativna filozofija

Misija

Naša misija je da stremimo ka boljem zdravlju i svetlijoj budućnosti ljudi širom sveta tako što ćemo biti vodeća kompanija u pogledu inovacija u svetu medicine.

Vizija 2025.

Služimo potrebama naših pacijenata gde god da se oni nalazili. Gradimo poverenje sa  društvom i klijenatima putem Takedaizma. Prepoznati smo kao najbolji u klasi, pre svega  zbog agilnosti inovacije i kvaliteta što nam pomaže da  kreiramo nove proizvode i i obezbedimo održivi razvoj.

Vrednosti

Strategija i plan razvoja

Naša strateška mapa oslanja se na četiri stuba koji su nosioci Vizije 2025. Mi ćemo se fokusirati na vrednosti, ljude, istraživanje i razvoj i na poslovni učinak, što će nam pomoći da ostvarimo Viziju 2025. Moramo ih, naravno, redovno proveravati kako bismo bili sigurni da smo na pravom putu da ostvarimo Viziju 2025.

Postavili smo jasne ciljeve, definisali planove i ključne pokazatelje uspešnosti kako bismo zadovoljili potrebe naših pacijenata, bez obzira gde se nalaze, ali i da bismo stekli poverenje društva i naših klijenata.

Vrednosti

Takeda-izam (integritet, poštenje, čast, istrajnost ) i pacijent, poverenje, reputacija i poslovanje duboko su usađeni u naš način rada. Ovo su prioriteti koje razmatramo prilikom donošenja odluka i preduzimanja aktivnosti koje nam pomažu da učvrstimo našu posvećenost ostvarivanju kvaliteta kao i da radimo pravu stvar – uvek.

Kompanija Takeda je nepokolebljiva u svojoj posvećenosti pacijentima i gradi organizaciju u čijem središtu se nalaze pacijenti i klijenti. Naše lokalne organizacije raspolažu resursima koji im omogućavaju da na najbolji način odgovore na potrebe pacijenata i klijenata. 

Naši zaposleni su kamen temeljac našeg uspeha. Mi stvaramo bezbedno i otvoreno radno okruženje u kome se poštuju principi različitosti i inkluzije i duh saradnje, i u kome zaposleni mogu da daju svoj doprinos, rade svoj posao na pravi način i razvijaju se kao pojedinci. 

Lideri kompanije Takeda pokazuju strateško razmišljanje, nalaze inovativne načine da budu na usluzi pacijentima, stvaraju poverenje u društvu, učvršćuju našu reputaciju i uvećavaju poslovne aktivnosti. Oni stvaraju okruženje koje nadahnjuje i omogućava ljudima da sarađuju i pokreću organizaciju ka napred. Usredsređeni su na naše određene prioritete i pružaju superiorne rezultate. Takođe postavljaju nove standarde po pitanju kompetencija naše organizacije kako u sadašnjem trenutku tako i za budućnost.

Istraživanje i razvoj

Inovacije kompanije Takeda koje su posledica istraživanja i razvoja na svetskom nivou, imaju uticaj na živote pacijenata jer nauku prenose u lekove koji menjaju život. 

Kao kompanija koja se prvenstveno bavi istraživanjem i razvojem, svi naši istraživački napori su usmereni na najnovije i vrhunske inovacije. Naši istraživački centri su usredsređeni na četiri centralne terapijske oblasti: onkologiju, gastroenterologiju (GI), retke bolesti i bolesti CNS-a. 

Naš produktivan sektor za istraživanje i razvoj koristi kombinovani pristup internih i eksternih inovacija tako da imamo stalan priliv novih proizvoda. Naša je ambicija, takođe, da budemo jedna od najboljih kompanija u ovoj industriji.

Finansijska disciplina

Dugoročni cilj kompanije Takeda je da ostvari rast i poveća profitabilnost uz pomoć šest oblasti koje bi bile pokretači poslovanja. To su naše četiri centralne terapijske oblasti, onkologija, gastroenterologija (GI), retke bolesti i bolesti CNS-a, ali i terapije derivatima iz krvne plazme (PDT) i vakcine. Uz snažnu finansijsku disciplinu ostvarujemo rast i povećavamo profitabilnost, i istovremeno obezbeđujemo najveći mogući pristup našim lekovima. Na ovaj način postajemo konkurentniji i možemo mnogo više da uradimo za pacijente i rešimo do sada nerešene zdravstvene probleme.

Povezani sadržaj